S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

New: Yr Wythnos


Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn andocirc;l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week.
20200119120000 +0000 to 20200119123000 +0000

Adre


Y tro hwn, byddwn yn ymweld andacirc; chartref y gantores soprano aml dalentog, Elin Manahan Thomas, yng Ngorllewin Sussex. This time we visit the home of the soprano singer, Elin Manahan Thomas.
20200119123000 +0000 to 20200119130000 +0000

Dechrau Canu Dechrau Canmol


Clywn am waith arbennig Ambiwlans Awyr Cymru, gan ddysgu mwy amdanynt drwy stori ddirdynnol merch ifanc arbennig iawn. This week we hear about the special work of the Wales Air Ambulance.
20200119130000 +0000 to 20200119133000 +0000

Rygbi Pawb


Uchafbwyntiau o'r gandecirc;m derfynol yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Highlights of the final match in the Welsh Schools and Colleges League competition. English commentary available.
20200119133000 +0000 to 20200119141000 +0000

Dudley ar Daith


Taith flasus o gwmpas Cymru yng nghwmni Dudley gan ddechrau yn y gogledd. Dudley Newbery journeys around Wales, meeting local food producers and tasting great food, beginning in North Wales.
20200119141000 +0000 to 20200119143500 +0000

Dudley ar Daith


Bydd Dudley yn mwynhau bara Guinness a chregyn gleision yn Sir Fandocirc;n. Dudley enjoys Guinness bread and mussels on a visit to Anglesey and shows us a delicious recipe for Lemon Meringue Pie.
20200119143500 +0000 to 20200119150000 +0000

04Wal


Aled Samuel sy'n ymweld andacirc; chartref Edwardaidd yn Llundain a thy choets yn Nyffryn Aeron. Aled Samuel visits an Edwardian home in London and a coach house in Aeron Valley.
20200119150000 +0000 to 20200119153000 +0000

04Wal


Aled Samuel sy'n ymweld andacirc; chartref Karen Elli ac Owain Saunders-Jones yng Nghaerdydd. Aled Samuel visits Karen Elli and Owain Saunders-Jones' Cardiff home which used to be an office block.
20200119153000 +0000 to 20200119160000 +0000

Julian Lewis Jones yn Awstralia


Bydd Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn pysgota am y siarc Mako yn Tasmania ac yn teithio dros y dirwedd anhygoel mewn awyren. Julian and Rhys visit Tasmania and Port Arthur this week.
20200119160000 +0000 to 20200119165500 +0000

Ffermio


Y tro hwn: gwleidyddion, ffermwyr a phrotestwyr yn dod wyneb yn wyneb; llwyddiant i gynhyrchwyr wyau Cilcennin; a ffarmwr, cigydd a'r cwsmer yn cydweithio. Weekly countryside and farming show.
20200119165500 +0000 to 20200119172500 +0000

Pobol y Cwm Omnibws


Cipolwg yn andocirc;l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles.
20200119172500 +0000 to 20200119191500 +0000

Peppa


Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George. Beca Bunny has a little brother called Dicw and he's the same age as George.
20200119060000 +0000 to 20200119060500 +0000

Meic y Marchog


Mae Meic yn sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny! Meic learns that being brave is about facing your fears - whatever they are!
20200119060500 +0000 to 20200119062000 +0000

Pentre Bach


Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd. Bili Bom Bom decides to do his bit for the environment.
20200119062000 +0000 to 20200119063500 +0000

Tomos a'i Ffrindiau


Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.
20200119063500 +0000 to 20200119064500 +0000

Sbridiri


Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa create a picture of a tree.
20200119064500 +0000 to 20200119070500 +0000

Cymylaubychain


Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise?
20200119070500 +0000 to 20200119071500 +0000

Heini


Rhaglen sy'n annog plant bach a'u rhieni i gadw'n heini! Series encouraging youngsters and their parents to keep fit! Today's topic is cleaning the house.
20200119071500 +0000 to 20200119073000 +0000

Sam Tandacirc;n


Mae Crwban Mandocirc;r wedi cael ei weld oddi ar arfordir Pontypandy ac mae hyn yn creu cynnwrf yn y pentref. A large turtle has been spotted off the coast of Pontypandy causing lots of excitement.
20200119073000 +0000 to 20200119074000 +0000

Do Re Mi Dona


Ymunwch andacirc; Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf. Join Dona Direidi and Ned Nodyn as they challenge kids from Ysgol Pencae Llandaff to learn a song.
20200119074000 +0000 to 20200119075500 +0000

Patrandocirc;l Pawennau


Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him?
20200119075500 +0000 to 20200119081000 +0000

Sbarc


Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'. The theme of this programme is 'Mini Beasts'.
20200119081000 +0000 to 20200119082500 +0000

Syrcas Deithiol Dewi


Wrth chwilio am ddiweddglo newydd trawiadol i'r sioe mae Dewi'n gorfod dewis rhwng syniadau gwych Li a Ling. Dewi is looking for a spectacular new ending for the show.
20200119082500 +0000 to 20200119083500 +0000

Asra


Bydd plant o Ysgol y Borth, Porthaethwy yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Borth, Menai Bridge visit Asra this week.
20200119083500 +0000 to 20200119085000 +0000

New: Penblwyddi Cyw


Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!
20200119085000 +0000 to 20200119085500 +0000

New: Pen-Blwydd Pwy?


Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.
20200119085500 +0000 to 20200119090000 +0000

Gwyddelod Llundain v Scarlets


Darllediad byw o gandecirc;m Gwyddelod Llundain v Scarlets. C/G 8.00. Live European Rugby Challenge Cup match between London Irish and the Scarlets, from the Madejski Stadium, Reading. K/O 8.00. EC.
20200119090000 +0000 to 20200119112000 +0000

Rownd a Rownd


Mae Anest dal yn flin efo Carwyn am ddifetha'r gwyliau ac mae'r newyddion ei fod am fynd 'nol i Torquay yn achosi cryn boendod iddi. Anest is still angry with Carwyn for ruining her holiday.
20200119112000 +0000 to 20200119114000 +0000

Rownd a Rownd


Gyda criw y chweched i gyd yn mynd i barti mwya'r flwyddyn, mae Britney yn benderfynol nad yw hi am fethu'r hwyl. Jason turns to the most unlikely person for help with the Ty pizza bach.
20200119114000 +0000 to 20200119120000 +0000

Teleshopping


Home Shopping.
20200120000000 +0000 to 20200120013000 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200120013000 +0000 to 20200120060000 +0000

New: Newyddion a Chwaraeon


Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport.
20200119191500 +0000 to 20200119193000 +0000

New: Dechrau Canu Dechrau Canmol


Clywn hanesion o lyfr Yr Alwad, a straeon pobl sydd wedi derbyn Galwad i wasanaethu'r Eglwys. We hear stories from the book Yr Alwad and people who've received a call to serve the Church.
20200119193000 +0000 to 20200119200000 +0000

New: Waliau'n Siarad


Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech.
20200119200000 +0000 to 20200119210000 +0000

DRYCH: Ffion Dafis - Un Bach Arall


Yn y rhaglen ddogfen hon, Ffion Dafis sy'n mynd ar siwrne bersonol i annog sgwrs agored am ein perthynas ag alcohol. A look at the destructive relationship between society and alcohol.
20200119210000 +0000 to 20200119220000 +0000

Y Byd ar Bedwar


A hithau'n Veganuary, Dot Davies sy'n edrych ar y twf mewn figaniaeth a'r effaith posib ar ffermio. Dot Davies looks at the growth in veganism and the potential impact on Welsh farming.
20200119220000 +0000 to 20200119223000 +0000

Gwesty Aduniad


Trigolion pentref Carmel sy'n cyfarfod teulu peilot ifanc a gollodd ei fywyd ym 1965 mewn damwain awyren tra'n ceisio osgoi'r pentref. Paying tribute to the family of a young pilot who died.
20200119223000 +0000 to 20200119233500 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200119233500 +0000 to 20200120000000 +0000

Rownd a Rownd


Gyda criw y chweched i gyd yn mynd i barti mwya'r flwyddyn, mae Britney yn benderfynol nad yw hi am fethu'r hwyl. Jason turns to the most unlikely person for help with the Ty Pizza bach.
20200119114000 +0000 to 20200119120000 +0000

New: Yr Wythnos


No Description
20200119120000 +0000 to 20200119123000 +0000

Adre


No Description
20200119123000 +0000 to 20200119130000 +0000