S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

Peppa


Mae Taid Ci yn mynd andacirc; Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld andacirc; goleudy Taid Cwningen. Taid Ci takes Peppa, George and Carwyn Ci to visit Taid Cwningen's lighthouse.
20190826060000 +0100 to 20190826060500 +0100

Sam Tandacirc;n


Mae Sara a Jams yn meddwl bod Tom mor cwl a bod eu tad Siarlys yn ddiflas! Ond mae'n bryd iddynt ail-feddwl hyn.. Sara and Jams think Tom is so cool and that their father Siarlys is boring!
20190826060500 +0100 to 20190826061500 +0100

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!
20190826061500 +0100 to 20190826063000 +0100

Stiw


Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu - clustdlws Mam, breichled Elsi a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr. Stiw searches for the thief when silver things go missing.
20190826063000 +0100 to 20190826064500 +0100

Gwdihw


Megan Llyn fydd yn cwrdd andacirc; phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel. Megan Llyn meets all sorts of animals - some wild, some tame and some really strange!
20190826064500 +0100 to 20190826070000 +0100

Ynys Broc Mandocirc;r Lili


Mae Seiriol yn gwybod pam mae pethau gwerthfawr yn diflannu ond does neb yn gwrando ar ei esboniad! Seiriol knows why precious objects are vanishing but no one is listening to him!
20190826070000 +0100 to 20190826071000 +0100

Y Dywysoges Fach


Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb. The Little Princess wants to do things on her own without help from anyone.
20190826071000 +0100 to 20190826072000 +0100

Cei Bach


Mae Buddug wrth ei bodd gyda blodau o bob math, ac un diwrnod, mae'n gofyn i Huwi Stomp blannu mwy o flodau o flaen Neuadd Fawr. The two donkeys cause havoc with Buddug's flowers.
20190826072000 +0100 to 20190826073500 +0100

Sara a Cwac


Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion. Sara and Cwac play in the garden and meet their neighbours.
20190826073500 +0100 to 20190826074500 +0100

Dathlu 'Da Dona


Ymunwch andacirc; Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Dona helps as Lea Fandocirc;n enjoys a superhero party with Siwpyrtaid from Cacamwnci.
20190826074500 +0100 to 20190826080000 +0100

Bing


Mae Bing a Pando yn darganfod ffrandacirc;m ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge.
20190826080000 +0100 to 20190826080500 +0100

Meic y Marchog


Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound.
20190826081000 +0100 to 20190826082000 +0100

Antur Natur Cyw


Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.
20190826082000 +0100 to 20190826083000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him?
20190826083500 +0100 to 20190826084500 +0100

Rapsgaliwn


Mae Rapsgaliwn yn ymweld andacirc; fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Rapsgaliwn visits a farm in this episode to discover where milk comes from!
20190826084500 +0100 to 20190826090000 +0100

Jen a Jim Pob Dim


Mae'n dawel ar y fferm heddiw - mae'n rhaid bod rhywun ar goll. The farm is quiet today - someone must be missing! Can the 'llyfr pob dim' help Jen and Jim find the missing animal?
20190826090000 +0100 to 20190826091500 +0100

Wmff


Mae Wmff yn dysgu geiriau newydd, sef 'mewn gwirionedd'. Ond beth maen nhw'n ei olygu, mewn gwirionedd? Wmff learns two new words - 'mewn gwirionedd' (actually). What do they mean?
20190826091500 +0100 to 20190826092000 +0100

Twm Tisian


Mae'n rhaid i Twm lapio nifer o anrhegion heddiw, ond mae'n waith anoddach nag oedd e wedi ei rhagweld. Twm has to wrap presents today but it's not as easy as he expected it to be.
20190826092500 +0100 to 20190826093500 +0100

Wibli Sochyn y Mochyn


Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynddi. Wibli is very quiet today. He is worried because he is taking part in a show.
20190826093500 +0100 to 20190826094500 +0100

Straeon Ty Pen


Stori rheilffordd hudolus a rhyfeddol ac arwr go anarferol sy'n achub y dydd. Steffan Rhodri tells the tale of a magical railway and an odd hero who comes to save the day.
20190826094500 +0100 to 20190826100000 +0100

Bing


Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues.
20190826100000 +0100 to 20190826100500 +0100

Bach a Mawr


Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit.
20190826101000 +0100 to 20190826102000 +0100

Cymylaubychain


Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea!
20190826102000 +0100 to 20190826103000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Mae'r Pawenlu yn mynd i'r jyngl i helpu eu ffrind Teifi i ddod o hyd i'w barot. The PAW Patrol heads to the jungle to help their friend Teifi find his lost parrot!
20190826103000 +0100 to 20190826104500 +0100

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs!
20190826104500 +0100 to 20190826110000 +0100

Guto Gwningen


Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong?
20190826110000 +0100 to 20190826111000 +0100

Dwylo'r Enfys


Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fandocirc;n. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL]
20190826111500 +0100 to 20190826113000 +0100

Stiw


Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Taid harvest potatoes, Stiw and Esyllt find a caterpillar and learn how it becomes a butterfly.
20190826113000 +0100 to 20190826114000 +0100

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud


Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways.
20190826114000 +0100 to 20190826115000 +0100

Oli Wyn


Yn oriau mandacirc;n y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflandocirc;t laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work.
20190826115000 +0100 to 20190826120000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190826120000 +0100 to 20190826120500 +0100

Ward Plant


Yn rhaglen ola'r gyfres, hogiau bach yn cael trafferth anadlu a blodyn bach o Rosgadfan ar Ward Dewi. A boy with breathing difficulties and a rose from Rhosgadfan on the ward. Last in series. [SL]
20190826120500 +0100 to 20190826123000 +0100

Heno


Heno, mi fyddwn ni'n fyw yn agoriad Tafarn y Plu - tafarn gymunedol yn Llanystumdwy, ac yng ngwyl Rygbi 7 bob ochr Aberaeron. Tonight, we're at the opening of Tafarn y Plu in Llanystumdwy.
20190826123000 +0100 to 20190826133000 +0100

Taith Fawr y Dyn Bach


Mae James yn cwrdd andacirc; Corinna Roberts sydd andacirc;'r cyflwr Myotubular Myopathy ac yn disgwyl ei phlentyn cyntaf. James meets Corinna Roberts who has Myotubular Myopathy and is expecting a baby.
20190826133000 +0100 to 20190826140000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190826140000 +0100 to 20190826140500 +0100

New: Prynhawn Da


Heddiw, mi fyddwn ni'n edrych yn andocirc;l dros uchafbwyntiau'r haf, yng nghwmni Sian Thomas. Today, we'll look back at the highlights of the summer, in the company of Sian Thomas.
20190826140500 +0100 to 20190826150000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190826150000 +0100 to 20190826150500 +0100

Trysorau'r Teulu


Y tro ma: casgliad o emwaith sydd angen darganfod mwy amdano ac archwilio hanes carreg o'r oes a fu. Researching a jewellery collection in Llanrwst and an ancient stone in Llangernyw.
20190826150500 +0100 to 20190826160000 +0100

New: Awr Fawr


Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar andocirc;l ysgol. Programmes for youngsters after school.
20190826160000 +0100 to 20190826170000 +0100

Larfa


Mwy o anturiaethau criw Larfa wrth iddynt gwympo dan beiriant sment. More adventures from the Larfa crew as they fall under a cement mixer.
20190826170000 +0100 to 20190826170500 +0100

Ben 10


Mae Ben wedi dal annwyd haf. Mae'r annwyd yn cael effaith ryfedd ar Cena Drwg, Talhaearn a Gwenfflam. Ben has caught a nasty bug which has a strange effect on his aliens.
20190826170500 +0100 to 20190826172500 +0100

Wariars


Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars.
20190826172500 +0100 to 20190826173500 +0100

Sgorio


Pigion gemau penwythnos Uwch Gynghrair Cymru JD yn cynnwys Y Bala v y Seintiau Newydd, Y Barri v Aberystwyth a Chaernarfon v Cei Connah. Highlights from the JD Cymru Premier weekend matches.
20190826173500 +0100 to 20190826180000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190826180000 +0100 to 20190826180500 +0100

Y WAL


Yr olaf yn y gyfres, ac mae taith Ffion Dafis o waliau eiconig y byd yn gorffen gyda hanes cwymp Wal Berlin. Last in series, and Ffion Dafis's tour of iconic walls ends with the Berlin Wall.
20190826180500 +0100 to 20190826190000 +0100

New: Heno


Heno, bydd Daf Wyn a Steff Tywydd yn mynd ar daith o amgylch ardal fynyddig Y Berwyn. Tonight, Daf Wyn and weatherman Steff will visit the mountainous region of north east Wales, Y Berwyn.
20190826190000 +0100 to 20190826200000 +0100

Pobol y Cwm


Mewn ymgais i gael gwared o felltith Anti Nel, mae Mathew yn symud ei darlun hi i gartref newydd. Debbie's fearful when she realises someone's keeping a close eye on her family.
20190826200000 +0100 to 20190826202500 +0100

Adre


Nia Parry sy'n busnesan yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Y tro hwn - y gohebydd Elliw Gwawr. Nia Parry peeks inside famous homes - this time, journalist Elliw Gwawr.
20190826202500 +0100 to 20190826205500 +0100

New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd


Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, i gyd yn dathlu'r gorau am ein gandecirc;m genedlaethol. Y tro hwn, gyda Alun Williams. Short films celebrating our national game.
20190826205500 +0100 to 20190826210000 +0100

Cefn Gwlad


Ymweliad andacirc; Glyn ac Ifor Owen, dau frawd sydd wedi rhoi bron i 50 ml yr un o wasanaeth ar fferm Dyffryn, Meifod. We visit two brothers who have worked for almost 50 years on the same farm.
20190826210000 +0100 to 20190826213000 +0100

New: Ffermio


Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.
20190826213000 +0100 to 20190826220000 +0100

Codi Pac


Bydd Geraint Hardy yn edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, ble i fwyta a beth i'w weld ym Metws-y-Coed. Geraint Hardy looks at things to do and see in Betws-y-Coed.
20190826220000 +0100 to 20190826223000 +0100

Traed Lan


Dilynwn Rhys Price wrth iddo fynd i Lundain am fis o brofiad gyda chwmni Cribbs, ymgymerwyr annibynnol mwyaf y ddinas. A youngster does work experience in London with a firm of undertakers.
20190826223000 +0100 to 20190826230000 +0100

Bad Achub Porthdinllaen


Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Mike mewn te parti arbennig a bydd Mali'n dysgu sut i lywio'r bad achub. In the final programme, Mike the Coxswain attends a very special tea party.
20190826230000 +0100 to 20190826233500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20190826233500 +0100 to 20190827000000 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20190827000000 +0100 to 20190827013000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20190827013000 +0100 to 20190827060000 +0100

Meic y Marchog


Mae Meic yn ofnus nes iddo ddod o hyd i ateb cerddorol i ddirgelwch y swn sy'n codi ofn ar bawb. Meic is afraid until he finds out the musical answer behind the scary sound.
20190826080500 +0100 to 20190826082000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Pan fo cwch Capten Cimwch yn mynd yn sownd, mae'n rhaid i Gwil, Dyfri, Fflei a Cena weithio gyda'i gilydd i'w harbed rhag suddo. Capten Cimwch's boat runs aground - can the crew help him?
20190826083000 +0100 to 20190826084500 +0100

Twm Tisian


Mae'n rhaid i Twm lapio nifer o anrhegion heddiw, ond mae'n waith anoddach nag oedd e wedi ei rhagweld. Twm has to wrap presents today but it's not as easy as he expected it to be.
20190826092000 +0100 to 20190826093000 +0100

Wibli Sochyn y Mochyn


Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynddi. Wibli is very quiet today. He is worried because he is taking part in a show.
20190826093000 +0100 to 20190826094500 +0100

Bach a Mawr


Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit.
20190826100500 +0100 to 20190826102000 +0100

Dwylo'r Enfys


Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fandocirc;n. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL]
20190826111000 +0100 to 20190826112500 +0100

Stiw


Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Taid harvest potatoes, Stiw and Esyllt find a caterpillar and learn how it becomes a butterfly.
20190826112500 +0100 to 20190826113500 +0100

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud


Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways.
20190826113500 +0100 to 20190826114500 +0100

Oli Wyn


Yn oriau mandacirc;n y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflandocirc;t laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work.
20190826114500 +0100 to 20190826120000 +0100

Heno


No Description
20190826123000 +0100 to 20190826133000 +0100

Taith Fawr y Dyn Bach


Mae James yn cwrdd andacirc; Corinna Roberts sydd andacirc;'r cyflwr Myotubular Myopathy ac yn disgwyl ei phlentyn cyntaf. James meets Corinna Roberts who has Myotubular Myopathy and is expecting a baby.
20190826133000 +0100 to 20190826140000 +0100