S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

Shwshaswyn


Beth sy'n digwydd ym myd Shwshaswyn heddiw? What's happening in the Shwshaswyn world today?
20200524060000 +0100 to 20200524060500 +0100

Pentre Bach


Mae Mamgu wedi dod i ymweld andacirc; Jac a Jini, a diolch byth am y pandacirc;r ychwanegol o ddwylo, oherwydd mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Mamgu has come to help Jac and Jini as the new baby arrives.
20200524060500 +0100 to 20200524062000 +0100

Cymylaubychain


Mae Haul druan yn teimlo'n sandacirc;l. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better?
20200524062000 +0100 to 20200524063000 +0100

Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Pa anifail wnawn ni gwrdd andacirc; heddiw tybed? Which animal will we meet today at Gwesty Sigldigwt?
20200524063000 +0100 to 20200524064500 +0100

Amser Maith Maith yn andocirc;l


Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history.
20200524064500 +0100 to 20200524070000 +0100

Cegin Bryn


Yn yr ail raglen bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio gyda macrell. Chef Bryn Williams competes in a mackerel fishing competition and then cooks three recipes using the fish.
20200524130000 +0100 to 20200524133000 +0100

Cegin Bryn


Heddiw bydd Bryn Williams yn coginio gyda phorc. Chef Bryn Williams cooks with pork today. He also visits a Llangollen butcher to see how he prepares black pudding and uses it in a recipe.
20200524133000 +0100 to 20200524140000 +0100

Cwpwrdd Dillad


Mewn rhifyn o 2006, bydd Nia Parry yn sbecian i fyd y clarinetydd jazz Wyn Lodwick. Clarinetist Wyn Lodwick and his 'jazzy' clothes and Tara Bethan's collection of coats and short skirts.
20200524140000 +0100 to 20200524143000 +0100

Cwpwrdd Dillad


Mewn rhaglen o 2006, mae Nia Parry'n twrio trwy gypyrddau dillad yr actor Julian Lewis Jones. Nia Parry looks through the wardrobe of actor Julian Lewis Jones in this 2006 edition.
20200524143000 +0100 to 20200524150000 +0100

Candocirc;r Digidol Rhys Meirion


Gan gyd-weithio gyda Catrin Toffoc a'i hymgyrch 'Candocirc;r-ona' mi fydd Rhys Meirion yn cynnal arbrawf cymdeithasol digidol ac yn ceisio uno pobl i gyd-ganu. A digital social choral experiment!
20200524150000 +0100 to 20200524160000 +0100

24 Awr


Cyfres newydd. Y tro hwn: Ann Edwards o Betws Gwerfil Goch sy'n cael llawdriniaeth all newid ei bywyd. New series, featuring people going through a significant 24 hours in their life.
20200524160000 +0100 to 20200524161500 +0100

Clasuron Sgorio: Y Bala v YSN


Cyfle i weld rownd derfynol Cwpan Cymru 2017 rhwng Y Bala v a'r Seintiau Newyddyn yn ei chyfanrwydd. Watch the 2017 Welsh Cup final between Bala Town and The New Saints in its entirety.
20200524161500 +0100 to 20200524180000 +0100

Ffermio


Y tro hwn: mae'n amser ffarwelio yn Shadog; pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl; a bant andacirc;'r cart yw hi i fois y silwair! Weekly countryside and farming magazine.
20200524180000 +0100 to 20200524182500 +0100

New: Pobol y Cwm Omnibws


Cipolwg yn andocirc;l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Omnibus edition looking back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles.
20200524182500 +0100 to 20200524191500 +0100

Ben a Mali a'u byd bach o hud


Mae Mali'n treulio'r diwrnod yng nghwmni'r Brenin Rhi. Mali spends the day with the King on his royal duties. Mali helps the King realise what fun his royal duties can be.
20200524070000 +0100 to 20200524071000 +0100

Loti Borloti


Mae Loti Borloti yn cwrdd andacirc; Gwil sydd yn colli ei dymer yn hawdd. All Loti ei helpu i reoli ei dymer? Loti Borloti meets Gwil who loses his temper easily. Can Loti help him to control it?
20200524071000 +0100 to 20200524072500 +0100

Y Diwrnod Mawr


Diwrnod mawr i Owen fyddai gweld oen bach yn cael ei eni - 'sgwn i os caiff ei freuddwyd ei gwireddu? Owen hopes to see a lamb being born on a farm on his Big Day!
20200524072500 +0100 to 20200524074000 +0100

Syrcas Deithiol Dewi


Mae gan Bobo ffrind newydd. Balwn o'r enw Bob! Dewi gives Bobo a blown-up balloon, which Bobo names Bob.
20200524074000 +0100 to 20200524075000 +0100

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!
20200524075000 +0100 to 20200524080500 +0100

Digbi Draig


Mae Cochyn yn cael ei ddiarddel o'r Clwb Trandecirc;n gan Conyn. Yn annisgwyl mae'n dod yn ffrind i Glenys sydd yn ei wahodd i ymuno andacirc;'i Chlwb Cnau. Cochyn is ejected from The Train Club by Conyn.
20200524080500 +0100 to 20200524081500 +0100

Jen a Jim a'r Cywiadur


Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Jen's arranging a sports day on the beach. Who will win what?
20200524081500 +0100 to 20200524083000 +0100

Sion y Chef


Mae Siandocirc;n a Sam yn drifftio ar y mandocirc;r. Sut lwyddan nhw i ddal sardinau ar gyfer bwydlen heno? Siandocirc;n and Sam are adrift in the open sea. How will they catch sardines for today's menu?
20200524083000 +0100 to 20200524084000 +0100

Deian a Loli a'r Bwystfilod


Mae hi wedi bod yn 'Steddfod lwyddiannus i Deian ond tydi Loli ddim mor barod i ddathlu buddugoliaeth ei brawd. After a successful day at the local Eisteddfod for Deian Loli becomes jealous.
20200524084000 +0100 to 20200524085500 +0100

New: Pen-Blwydd Pwy?


Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.
20200524085500 +0100 to 20200524090000 +0100

Gwyllt ar Grwydr


Cawn ddilyn Amanda Protheroe-Thomas i Dde Affrica i weld y morgwn lleol mewn rhaglen o 2005. Amanda Protheroe-Thomas travels to South Africa to see the local sharks. First shown in 2005.
20200524090000 +0100 to 20200524093000 +0100

Gwyllt ar Grwydr


Cyfle arall i weld Amanda Protheroe-Thomas ar daith i'r Seychelles i weithio gyda chrwbanod y mandocirc;r gwalchbig. Another chance to see Amanda working with hawksbill turtles in the Seychelles
20200524093000 +0100 to 20200524100000 +0100

Pobl a'u Gerddi


Gardd ar graig, hafan o ardd, a gardd uchelgeisiol ger Aberystwyth. A garden on a rock in Pentir, a sanctuary of a garden in Betws and an ambitious African garden near Aberystwyth.
20200524100000 +0100 to 20200524103000 +0100

Dechrau Canu Dechrau Canmol


Clywn gan bobl ifanc ar draws Cymru am Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru eleni. We hear from young people about Urdd Gobaith Cymru's Message of Peace and Goodwill this year.
20200524103000 +0100 to 20200524110000 +0100

Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol


Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal Parchedig Hywel Meredydd. This week, the Service will be under the care of the Reverend Hywel Meredydd.
20200524110000 +0100 to 20200524113000 +0100

Bois y Pizza


Cyfle arall i ddilyn y bois ar eu ffordd i gystadleuaeth pizza fwya'r byd yn Yr Eidal. Another chance to follow two Welshmen through Europe as they aim for the World Pizza Championships.
20200524113000 +0100 to 20200524120000 +0100

Caru Siopa


Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items.
20200524120000 +0100 to 20200524123000 +0100

Chwaraeon y Dyn Bach


James Lusted sy'n sgwrsio andacirc;'r seren Paralympaidd Aled Siandocirc;n Davies a Fran Smith, chwaraewr tenis cadair olwyn addawol iawn. James Lusted meets Welsh people involved in disability sports.
20200524123000 +0100 to 20200524130000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200524191500 +0100 to 20200524193000 +0100

New: Dechrau Canu Dechrau Canmol


Y tro hwn, treuliwn amser yng nghwmni pobl sy'n brysur iawn yn y gymuned yn ystod y cyfnod heriol yma. We spend time with people who are busy in the community during this challenging time.
20200524193000 +0100 to 20200524200000 +0100

New: Iaith ar Daith


Uchafbwyntiau o'r gyfres lle mae pump enw adnabyddus yn dysgu Cymraeg gyda chymorth siaradwyr rhugl ac yn teithio'r wlad yn ymarfer! A chance to see the highlights from the popular series.
20200524200000 +0100 to 20200524210000 +0100

New: 35 Diwrnod


Mae'r criw o ffrindiau yn cyrraedd ty glan mandocirc;r am y penwythnos Parti Plu - ond dyw pethau ddim yn rhedeg yn llyfn. What's in store as the girls, plus hangers on, arrive for the hen party?
20200524210000 +0100 to 20200524220000 +0100

FFIT Cymru


Uchafbwynt taith trawsnewid y pump wrth ddatgelu eu pwysau terfynol ar ddiwedd y saith wythnos diwethaf. The culmination of Elen, Kevin, Ruth, Rhiannon and Iestyn's transformation journey.
20200524220000 +0100 to 20200524230000 +0100

Codi Hwyl - UDA


Mae'r ddau yn anelu am yr Unol Daleithiau! The pair head for the United States!
20200524230000 +0100 to 20200524233500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200524233500 +0100 to 20200525000000 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20200525000000 +0100 to 20200525013000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200525013000 +0100 to 20200525060000 +0100

Caru Siopa


Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items.
20200524120000 +0100 to 20200524123000 +0100

Chwaraeon y Dyn Bach


James Lusted sy'n sgwrsio andacirc;'r seren Paralympaidd Aled Siandocirc;n Davies a Fran Smith, chwaraewr tenis cadair olwyn addawol iawn. James Lusted meets Welsh people involved in disability sports.
20200524123000 +0100 to 20200524130000 +0100

Cegin Bryn


No Description
20200524130000 +0100 to 20200524133000 +0100

Cegin Bryn


No Description
20200524133000 +0100 to 20200524140000 +0100