S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

Bing


Wrth i Bing achub Fflop o grafangau'r pry cop mawr, mae'n disgyn a mae Wil Bwni'n cael damwain. Bing rescues Flop from the giant spider, but falls off the rope and Hoppity has an accident!
20210123060000 +0000 to 20210123061000 +0000

Halibalw


Ymunwch andacirc; chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.
20210123061000 +0000 to 20210123062000 +0000

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Mali has a busy day with the Koala Brothers and friends.
20210123062000 +0000 to 20210123063000 +0000

Jen a Jim Pob Dim


Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. Jen and the Submarine are having difficulty understanding directions. Can Jim and Capten Carys help them learn the basics?
20210123063000 +0000 to 20210123064500 +0000

Digbi Draig


Mae gan Digbi gyfeiriwr newydd sbon ac mae'n awyddus iawn i weld pa mor dda mae'n gweithio. Digbi has a new Direction Finder he's desperate to try out. A sudden fog-fall gives him a chance.
20210123064500 +0000 to 20210123065500 +0000

Sam Tandacirc;n


Aiff Norman ar goll yn y niwl wrth chwilio am drysor - a ddaw rhywun o hyd iddo? Norman gets lost on a treasure hunt in thick fog - will Sam and the crew be able to find him?
20210123065500 +0000 to 20210123070500 +0000

Shwshaswyn


Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami!
20210123070500 +0000 to 20210123071500 +0000

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!
20210123071500 +0000 to 20210123073000 +0000

Patrandocirc;l Pawennau


Mae angen help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin. Captain Cimwch tries to take a photo of a rare bird.
20210123073000 +0000 to 20210123074500 +0000

Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd andacirc; Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses.
20210123074500 +0000 to 20210123080000 +0000

Dreigiau: Gwarchodwyr Berc


Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Igion discovers the town's water shortage has been caused by a plan to hide young dragons under Berc.
20210123080000 +0000 to 20210123082500 +0000

Siwrne Ni


Y tro hwn, mae Manon a'i theulu yn teithio i Arberth i aros gyda'i mamgu a thadcu ar andocirc;l iddyn nhw ddychwelyd o India. Series following children and their families on a special car journey.
20210123082500 +0000 to 20210123083000 +0000

Cath-Od


Mae'n benblwydd ar Macs a Crinc sy'n cymryd gofal o bethau. Fel fyddech chi'n disgwyl, mae'r trefniadau yn rai gwahanol! It's Macs' birthday: Crinc takes charge of the arrangements!
20210123083000 +0000 to 20210123084000 +0000

Bwystfil


Mae'n bwysig i allu amddiffyn eich bwyd, eich teulu a'ch hunan! Felly helmed ymlaen, mae'n amser i gwrdd andacirc; 10 anifail sydd ag amddiffyniad ardderchog. Meet 10 animals with great defences.
20210123084000 +0000 to 20210123085000 +0000

Hendre Hurt


Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm.
20210123085000 +0000 to 20210123090500 +0000

Ar Goll yn Oz


Mae ymchwiliad Dorothy i mewn i ddiflaniad Glenda yn ei harwain i Fferm y Mwnshcin. Dorothy's investigation into Glenda's disappearance leads her to the Munchkin Farm.
20210123090500 +0000 to 20210123093000 +0000

Larfa


Beth yw'r profiad anhygoel sydd o'u blaenau y tro hwn? What's the amazing experience ahead of them this time?
20210123093000 +0000 to 20210123093500 +0000

Lolipop


Mae Catz yn benderfynol o brofi i Miss Mogg ei bod hi'n haeddu swydd fel cogydd. Comedy drama series. Catz is determined to prove to Miss Mogg that she deserves to be promoted to be a cook.
20210123093500 +0000 to 20210123100000 +0000

Hydref Gwyllt Iolo


Mae Iolo ar dir gwyllt trefol a pharciau, gyda gloandyuml;nnod byw a gweision neidr yn hedfan am y tro olaf, a sgrech y coed yn claddu mes. This time: rutting deer, noisy jackdaws and ittle egrets. [SL]
20210123100000 +0000 to 20210123110000 +0000

Nyrsys


Cyfres newydd yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda y gorllewin yn ystod y pandemig. New series following the work of West Wales' community nurses throughout the pandemic. [SL]
20210123110000 +0000 to 20210123113000 +0000

Codi Pac


Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a Llangollen fydd yn serennu y tro hwn. Join Geraint Hardy as he journeys around Wales - this week he'll be in Llangollen. [SL]
20210123113000 +0000 to 20210123120000 +0000

Ffermio


Y tro ma: Llond sied o ieir yn cynnig gobaith i ffarmwr ifanc; effaith cwn yn poeni defaid ar ffermwyr; a busnes seidr a gwin yn dwyn ffrwyth yn Eryri. Weekly countryside and farming magazine. [SL]
20210123120000 +0000 to 20210123123000 +0000

Cefn Gwlad


Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen sy'n lansio cyfnod newydd trwy ein gwahodd i agor candicirc;l y drws ar ein ffermydd teuluol. We enjoy an old-fashioned rural harvest and meet some rural characters. [SL]
20210123123000 +0000 to 20210123133000 +0000

Pysgod i Bawb


Y tro ma mae'r ddau yn pysgota 'carp' ar lyn yn Llawhaden ger Arberth cyn mentro allan ar y mandocirc;r yn Ninbych y Pysgod i ddal Draenog y Mandocirc;r. Actors Julian Lewis Jones and Ryland Teifi go fishing. [SL]
20210123133000 +0000 to 20210123140000 +0000

Prosiect Pum Mil


Tro yma: pwyllgor pentref Ysbyty Ifan, Conwy sy'n galw am gymorth i greu adnodd anarferol fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer digwyddiadau. This time, help for Ysbyty Ifan's village committee. [SL]
20210123140000 +0000 to 20210123150000 +0000

Y Stiwdio Grefftau


Yn y gyfres newydd hon, bydd tri crefftwr dawnus yn cystadlu er mwyn ennill y fraint o arddangos eu gwaith i'r cyhoedd ar ran rhai o fudiadau mwyaf pwysig Cymru. New crafting series. [SL]
20210123150000 +0000 to 20210123160000 +0000

Dim Byd i'w Wisgo


Y tro hwn, Rhian sy'n ymweld andacirc;'r stiwdio steilio er mwyn dod o hyd i'r wisg berffaith i ddathlu troi'n 40. This time, Rhian needs to find the perfect dress to celebrate her 40th birthday. [SL]
20210123160000 +0000 to 20210123163000 +0000

Bwyd Epic Chris


Y tro ma: coginio gyda'r gorau o fwydydd aeddfed Cymru - cig eidion wedi'i aeddfedu efo halen, pasta mewn olwyn anferth o gaws gyda wisgi Cymreig, a mwy. Chris cooks with aged Welsh produce. [SL]
20210123163000 +0000 to 20210123170000 +0000

24 Awr


Y tro hwn, mae Haydn Roberts o Gwyddelwern, ger Corwen, yn mynd i allfudo o Gymru i Ganada. This time: Haydn Roberts from Gwyddelwern, near Corwen is emigrating from Wales to Canada.
20210123170000 +0000 to 20210123171500 +0000

47 Copa: Her Huw Brassington


Yn y bennod yma bydd Huw yn ymweld andacirc;'r ymladdwr UFC, Brett Johns, a'r Mynach Shaolin, Pol Wong, i geisio dysgu sut mae nhw yn delio gyda phoen. Follow Huw Jack Brassington's epic challenge.
20210123171500 +0000 to 20210123175000 +0000

Y Siambr


Mae'r Deheuwyr yn herio'r Gogleddwyr yn Y Siambr yr wythnos hon, wrth i fechgyn Pen-y-Bont gystadlu yn erbyn tim rygbi merched o Gaernarfon. South take on North in this week's episode.
20210123175000 +0000 to 20210123185000 +0000

Mastermind Cymru


Pynciau'r bennod: Y cerddor Jimi Hendrix, y gwyddonydd Richard Feynman, yr hanesydd Albanaidd George Buchanan a mam Harri Tudur, Yr Arglwyddes Beaufort. With subjects including Jimi Hendrix.
20210123185000 +0000 to 20210123193000 +0000

New: Newyddion S4C


Newyddion y penwythnos. Weekend news.
20210123193000 +0000 to 20210123194500 +0000

C'Mon Midffild


Mae un sedd wag ar y Cyngor Plwyf, ond mae dau ymgeisydd. There is a vacancy on the Community Council, and two candidates are vying for it from the same household.
20210123194500 +0000 to 20210123203000 +0000

New: Noson Lawen


Noson lawen llawn rhamant gyda / Love themed Noson Lawen with: Only Men Aloud, Elin Fflur, Al Lewis, Hywel Pitts, Wil Tandacirc;n and Ceri, Rhydian Jenkins, Meurig Thomas and Triawd Brynhyfryd.
20210123203000 +0000 to 20210123213000 +0000

Carys Eleri'n Caru


Carys Eleri sy'n edrych nandocirc;l dros hen arferion caru Cymreig, ac yn gofyn sut ry' ni'n caru yng Nghymru heddiw. Forget Tinder, Carys Eleri reveals ways of finding love in pre-app eras.
20210123213000 +0000 to 20210123223000 +0000

Elis James: Cic Lan yr Archif


Y tro hwn, mae Elis yn edrych ar un o'r elfennau hanfodol ym mhob rhaglen, sef y 'cymeriadau'. Elis James looks at the 'characters' found in the S4C archives - often in farming programmes!
20210123223000 +0000 to 20210123230000 +0000

Priodas Pum Mil - Cyfres 4


Trystan Ellis-Morris and Emma Walford sy'n cynnig help i deulu a ffrindiau gwahanol gyplau i drefnu eu priodas am andpound;5k. Helping friends and family of various couples to organise their weddings.
20210123230000 +0000 to 20210124000500 +0000

Teleshopping


Home Shopping.
20210124000500 +0000 to 20210124013500 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20210124013500 +0000 to 20210124060000 +0000