S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20191012025000 +0100 to 20191012060000 +0100

Peppa


Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o'r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod. Doctor Bochdew is rushed off her feet when nearly all the animals need her help.
20191012060000 +0100 to 20191012060500 +0100

Bing


Mae Swla ac Amma wedi dod i dy Bing i gael cinio ond does dim moron ar andocirc;l. Swla and Amma have come to Bing's house for lunch but there are no carrots!
20191012060500 +0100 to 20191012061500 +0100

Da 'Di Dona


Mae Dona'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos. Come and join Dona Direidi as she tries her hand at all sorts of different jobs. Today she's going to work as a vet with Llinos.
20191012061500 +0100 to 20191012062500 +0100

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?
20191012062500 +0100 to 20191012063500 +0100

Ysbyty Cyw Bach


Cyfres plant yn cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty ac yn eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A lovely series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.
20191012063500 +0100 to 20191012065000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Mae pawb yn sandocirc;n am gael parti syrpreis i Cwrsyn, ond mae storm o wynt wedi torri rhai o'r melinau gwynt sy'n cyflenwi trydan. A party is planned for Cwrsyn but a storm creates a blackout!
20191012065000 +0100 to 20191012070500 +0100

Ben Dant


Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch andacirc; Ben Dant a'r morladron o Ysgol Llandysul wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Llandysul.
20191012070500 +0100 to 20191012072000 +0100

Octonots


Wrth nofio mewn ogof dywyll, daw'r Octonots ar draws ffosil o bysgodyn grymus o'r oes o'r blaen. While diving in a dark, spooky cave, the Octonauts discover the fossil of a prehistoric fish.
20191012072000 +0100 to 20191012073500 +0100

Syrcas Deithiol Dewi


Mae'r gwynt mawr wedi chwythu pob poster i ffwrdd. High winds blow away the circus posters and block the lane.
20191012073500 +0100 to 20191012074500 +0100

Sbarc


Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.
20191012074500 +0100 to 20191012080000 +0100

SpynjBob Pantsgwandacirc;r


Mae Tina Tywod ar frys i fynd i'r Gwersyll Antura ac yn ddiarwybod iddi mae SbynjBob a Padrig yn neidio i gefn y jandicirc;p. Tina Tywod is in a hurry to get to the survival camp.
20191012080000 +0100 to 20191012081000 +0100

Dreigiau: Gwarchodwyr Berc


Wrth fynd i Ynys y Dreigiau daw Igion ar draws Dagr Y Di-ddal. The youngsters go on a dragon survival training mission to Dragon Island, where they encounter Dagr Y Di-ddal.
20191012081000 +0100 to 20191012083000 +0100

Mabinogi-ogi!


Criw Stwnsh yn cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-og! Dyma eu fersiwn nhw o stori Pwyll Pendefig Dyfed. Join the Stwnsh team for their take on the Mabinogi-ogi! Today, Pwyll Pendefig Dyfed.
20191012083000 +0100 to 20191012085500 +0100

Dewi a'r Ditectifs Gwyllt


Mae PC Dewi Evans yn ei andocirc;l gyda 4 Ditectif Gwyllt newydd! Yn y rhaglen gyntaf hon mae'r 5 yn cael galwad i Oleudy ar Ynys Mandocirc;n. PC Dewi Evans is back with 4 new Wild Detectives!
20191012085500 +0100 to 20191012090500 +0100

Angelo am Byth


Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life!
20191012090500 +0100 to 20191012091500 +0100

FM


Mae Deiniol yn benderfynol o ennill cystadleuaeth 'y bocs bwyd gorau' yn Ysgol Ffrwd y Mandocirc;r. Deiniol is determined to win the 'best food box' competition at school and his box is brilliant.
20191012091500 +0100 to 20191012094000 +0100

Cic


Asgellwr Cymru, Josh Adams, yn rhannu ei brofiadau gyda'r garfan, holi Liam Williams am ei gyd-chwaraewyr, gwers daclo gyda Billy, a thandicirc;m rygbi Rhydaman. A must for all young rugby fans.
20191012094000 +0100 to 20191012100000 +0100

David Lloyd George: Yncl Dafydd


Manon George sydd ar daith i ddarganfod mwy am y gwr sy'n cael ei adnabod yn ei theulu fel Yncl Dafydd. A century since Lloyd George became Prime Minister, Manon George delves into his past. [SL]
20191012100000 +0100 to 20191012110000 +0100

Hwylio'r Byd


Cyfle arall i weld Elin Haf Davies wrth iddi ddechrau ar gymal chwech o Ras y Clipper o Amgylch y Byd 11/12. Elin Haf Davies starts leg six of the Clipper Round the World Yacht Race 11/12. [SL]
20191012110000 +0100 to 20191012113000 +0100

Yn y Gwaed


Y tro hwn, achau teuluol a phrofion seicolegol Matthew Hughes a Bethan Davies sy'n cael sylw. This week: the family ancestry and psychological tests of Matthew Hughes and Bethan Davies. [SL]
20191012113000 +0100 to 20191012123000 +0100

Ffermio


Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL]
20191012123000 +0100 to 20191012130000 +0100

Ward Plant


Pendics drwg yn difetha' gwyliau a mam yn rhuthro'n andocirc;l o Birmingham ar andocirc;l i'w mab gael ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans. A bad appendix spoils a holiday and a mother worries about her son. [SL]
20191012130000 +0100 to 20191012133000 +0100

Arfordir Cymru: Mandocirc;n


Y Fenai sydd dan sylw heddiw ac mae cyfle i ni fod ymhlith y cyntaf i weld olion llys chwedlonol ers iddo gael ei foddi yn y 6ed ganrif. The Menai Straits come under the spotlight today. [SL]
20191012133000 +0100 to 20191012140000 +0100

Garddio a Mwy


Y tro hwn: trafod grug a defnyddio nematodau i reoli gwlithod. Hefyd: sut i sychu blodau a chadw tatws dros y Gaeaf mewn ffordd draddodiadol. Flowers, veg and all life's good stuff. [SL]
20191012140000 +0100 to 20191012143000 +0100

Castell Howell


Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Three-part series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell. [SL]
20191012143000 +0100 to 20191012150000 +0100

Prosiect Pum Mil


Y tro yma mae'r criw yn Llanfair yn cyfarfod teulu sydd andacirc; phrosiect arbennig a phwysig iawn ar y gweill. This time, the crew are in Llanfair to work with a local family on a special project. [SL]
20191012150000 +0100 to 20191012160000 +0100

Cymru v Ffiji


Uchafbwyntiau trydedd gandecirc;m Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019, yn erbyn Ffiji, o Stadiwm Oita. Highlights coverage of Wales' third group match of the 2019 Rugby World Cup, against Fiji.
20191012160000 +0100 to 20191012170000 +0100

Sgorio: Partick Thistle v Cei Conn


Gandecirc;m fyw o bedwaredd rownd Cwpan Her yr Alban yn fyw o Firhill, Glasgow. C/G 5.15. Fourth round Scottish Challenge Cup with Partick Thistle v Cei Connah, live from Firhill, Glasgow. K/O 5.15.
20191012170000 +0100 to 20191012191500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20191013015000 +0100 to 20191013060000 +0100

Newyddion a Chwaraeon


Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport.
20191012191500 +0100 to 20191012193000 +0100

New: Rhannu


Mae'r gystadleuaeth yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r andpound;2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz hots up! Who will claim the andpound;2000 and their place in the Final this time?
20191012193000 +0100 to 20191012200000 +0100

New: Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019


Chwech perfformwr ifanc sy'n cystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel, gyda gwobr o andpound;4000 yn y fantol. Six promising young performers compete for the musical scholarship.
20191012200000 +0100 to 20191012221500 +0100

New: Cwpan Rygbi'r Byd 2019


Ymunwch andacirc; chriw Cwpan Rygbi'r Byd yn Siapan i fwrw golwg hwyliog dros y bencampwriaeth. Join the Cwpan Rygbi'r Byd team in Japan as they take a sideways glance at the World Cup.
20191012221500 +0100 to 20191012224500 +0100

Jonathan: Cwpan Rygbi'r Byd 2019


Gyda charfan Gymru yn paratoi am eu gandecirc;m yng Nghwpan Rygbi'r Byd yn erbyn Wrwgwai, ymunwch andacirc; Jonathan a'r criw am awr llawn adloniant. Join Jonathan and crew as Wales prepare to play Uruguay.
20191012224500 +0100 to 20191012234500 +0100

Hansh


Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.
20191012234500 +0100 to 20191013002000 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20191013002000 +0100 to 20191013015000 +0100

Yn y Gwaed


Y tro hwn, achau teuluol a phrofion seicolegol Matthew Hughes a Bethan Davies sy'n cael sylw. This week: the family ancestry and psychological tests of Matthew Hughes and Bethan Davies. [SL]
20191012113000 +0100 to 20191012123000 +0100

Ffermio


Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine. [SL]
20191012123000 +0100 to 20191012130000 +0100

Ward Plant


Pendics drwg yn difetha' gwyliau a mam yn rhuthro'n andocirc;l o Birmingham ar andocirc;l i'w mab gael ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans. A bad appendix spoils a holiday and a mother worries about her son. [SL]
20191012130000 +0100 to 20191012133000 +0100

Arfordir Cymru: Mandocirc;n


Y Fenai sydd dan sylw heddiw ac mae cyfle i ni fod ymhlith y cyntaf i weld olion llys chwedlonol ers iddo gael ei foddi yn y 6ed ganrif. The Menai Straits come under the spotlight today. [SL]
20191012133000 +0100 to 20191012140000 +0100