S4C TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=fa0c1bc830116002be5fd915b8fb79dd

Olobobs


Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Tib, Lalw a Bobl. An animated series for children following the adventures of Tib, Lalw and Bobl.
20210616070000 +0100 to 20210616070500 +0100

Y Dywysoges Fach


Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll. The Little Princess has borrowed some precious things but accidentally loses them.
20210616070500 +0100 to 20210616071500 +0100

Straeon Ty Pen


Heddiw mae Steffan Rhodri yn adrodd hanes Ned a'i feic newydd. Dyna ddiwrnod mawr yw diwrnod tynnu'r olwynion bach oddi ar y beic. Steffan Rhodri tells the story of Ned and his new bike.
20210616071500 +0100 to 20210616073000 +0100

New: Pablo


Pan nad yw Dryw yn gallu cysgu oherwydd ei bod hi ofn y tywyllwch, all yr anifeiliaid ei pherswadio nad ydynt am ddiflannu yn y nos? It's bedtime but Pablo keeps turning the light back on!
20210616073000 +0100 to 20210616074500 +0100

Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Pa anifail wnawn ni gwrdd andacirc; heddiw tybed? Which animal will we meet today at Gwesty Sigldigwt?
20210616074500 +0100 to 20210616080000 +0100

Heulwen a Lleu


Mae Lleu yn paratoi parti pen-blwydd i Heulwen, ond yn cael trafferth ei gadw'n syrpreis! Lleu is planning a birthday party for Heulwen but is having trouble keeping it a surprise.
20210616080000 +0100 to 20210616081000 +0100

Cymylaubychain


Mae Bobo yn cynhyrfu'n landacirc;n pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau. Bobo is excited to hear about the star that makes wishes come true.
20210616081000 +0100 to 20210616082000 +0100

Cyw a'i Ffrindiau


Ymunwch andacirc; Cyw a'r criw wrth iddynt gymryd rhan mewn cystadleuaeth codi castell tywod ar y traeth. Join Cyw and friends as they prepare to partake in a sandcastle competition on the beach.
20210616082000 +0100 to 20210616083000 +0100

Octonots


Mae'r Octonots yn helpu Morfil Cefngrwm Albino sydd wedi llosgi yn yr haul. The Octonauts help out an Albino Humpback Whale with nasty sunburn.
20210616083000 +0100 to 20210616084000 +0100

Antur Natur Cyw


Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.
20210616084000 +0100 to 20210616085500 +0100

Syrcas Deithiol Dewi


Pan fo Heulwen yn cael diwrnod i ffwrdd mae Bobo a Brandacirc;n yn gofalu am yr offer ar gyfer y sioe. When Heulwen has a day off, Brandacirc;n and Bobo look after the props for the show.
20210616085500 +0100 to 20210616090500 +0100

Asra


Bydd plant o Ysgol Plas Coch, Wrecsam yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Plas Coch, Wrexham visit Asra this week. Will the little people from Earth be able to help?
20210616090500 +0100 to 20210616092000 +0100

Abadas


Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael. It's time for another adventure with the Abadas! As they finish tidying up, Ben has a new word to look for.
20210616092000 +0100 to 20210616093000 +0100

Twt


Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he?
20210616093000 +0100 to 20210616094000 +0100

Amser Maith Maith yn andocirc;l


Rhaglen lle gallwn ddysgu mwy am gyfnodau arall ar hyd y canrifoedd. A programme in which we learn more about different periods in history.
20210616094000 +0100 to 20210616100000 +0100

Bing


Mae Bing a Pando yn darganfod ffrandacirc;m ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge.
20210616100000 +0100 to 20210616101000 +0100

Sam Tandacirc;n


Wrth chwarae pel-droed, pwy fydd angen help Sam Tandacirc;n ym Mhontypandy heddiw? During a football game, who will need the help of Fireman Sam in Pontypandy today?
20210616101000 +0100 to 20210616102000 +0100

Bach a Mawr


Mae hi'n ddiwrnod cyntaf y ganwyn ac mae Bach a Mawr am lanhau'r ty. Ond a fyddan nhw'n gwneud hynny? It's the first day of spring and Bach and Mawr are going to clean the house.
20210616102000 +0100 to 20210616103000 +0100

Sion y Chef


Mae Magi'n tyfu rhywbeth anarferol iawn sy'n profi'n ddefnyddiol tu hwnt ym marbeciw Siandocirc;n. Siandocirc;n discovers Magi's secret and uses it to save the BBQ.
20210616103000 +0100 to 20210616104500 +0100

Hafod Haul


Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. A little dog is on his way to his new home. Welcome to Hafod Haul, Jaff.
20210616104500 +0100 to 20210616110000 +0100

Peppa


Mae hi bron yn amser gwely. Mae Peppa a George yn chwarae tu allan ac wedyn yn cael eu galw am eu bath. It's almost bed time. Peppa and George are playing outside and are called in.
20210616110000 +0100 to 20210616110500 +0100

Cymylaubychain


Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadio i gau ei llygaid? Seren Fach has no interest in going to sleep tonight!
20210616110500 +0100 to 20210616111500 +0100

Loti Borloti


Dydy Nel ddim yn gallu cysgu gan fod arni ofn y tywyllwch. Gyda help Loti mae hi'n creu rhywbeth arbennig fydd yn tawelu ei hofnau gyda'r nos. Loti helps Nel overcome her fear of the dark.
20210616111500 +0100 to 20210616113000 +0100

Tili a'i ffrindiau


Un noson wrth i bawb arall gysgu'n sownd, mae Tili'n cael trafferth cysgu. It's quiet in the house as the friends are sleeping soundly through the night. All except Tili who can't sleep.
20210616113000 +0100 to 20210616114500 +0100

Guto Gwningen


Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd andacirc; fo ar daith anturus. Guto breaks the bed his father made for him and has an adventure while mending it.
20210616114500 +0100 to 20210616120000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20210616120000 +0100 to 20210616120500 +0100

Cegin Bryn: Yn Ffrainc


Mae Bryn Williams yn teithio dros y dwr i Ffrainc ar gyfer y gyfres hon, er mwyn ail-ddarganfod ei wreiddiau coginio. Bryn visits Paris in the 1st episode of this cookery series from France. [SL]
20210616120500 +0100 to 20210616123000 +0100

Heno


Heno, bydd Jason Mohammed yn westai ac mi fyddwn ni'n fyw yng ngandecirc;m bandecirc;l-droed Merched Cymru. Tonight, we're joined by Jason Mohammed and we're live at the Wales Women's football match.
20210616123000 +0100 to 20210616130000 +0100

Ar Werth


Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru a phrofi'r holl ddrama sy'n dod gyda rhoi ty Ar Werth. We follow some of Wales' most prominent estate agents in the quest to buy and sell.
20210616130000 +0100 to 20210616133000 +0100

Garddio a Mwy


Y tro hwn, mae Meinir yn dylunio 'gardd mewn potyn' a Sioned yn cael modd i fyw yng Ngerddi hynod Plas Cadnant tra bod Iwan yn coginio gyda blodau bwytadwy. Flowers, veg and life's good stuff.
20210616133000 +0100 to 20210616140000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20210616140000 +0100 to 20210616140500 +0100

New: Prynhawn Da


Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.
20210616140500 +0100 to 20210616150000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20210616150000 +0100 to 20210616150500 +0100

Dros Gymru


Mari George sy'n talu teyrnged i ardal Caerdydd trwy gyfrwng cerdd. Mari George pays tribute to the Cardiff area with a poem.
20210616150500 +0100 to 20210616151500 +0100

Y Brodyr Cabango Dau Frawd Dwy Gandecirc;m


Ar drothwy cystadleuaeth bel-droed yr Euros dilynwn y brodyr Ben a Theo Cabango o Gaerdydd. We meet Ben and Theo Cabango who are making a name for themselves in the worlds of rugby and football.
20210616151500 +0100 to 20210616161000 +0100

New: Chwedloni: Euros 2020


Gyda phencampwriaeth yr Ewros ar y gorwel (o'r diwedd), mae Chwedloni nandocirc;l gyda chyfres o straeon pandecirc;l-droed. With the Euros on the horizon, Chwedloni is back with a series of footie stories.
20210616161300 +0100 to 20210616161500 +0100

New: UEFA Euro 2020: Twrci v Cymru


Rhagarweiniad i ddarllediad byw o gandecirc;m Twrci a Chymru ym Mhencampwriaeth UEFA EURO 2020, yn Baku. Run-up to live coverage of Turkey v Wales in UEFA EURO 2020, in Baku, Azerbaijan. K/O 5.00.
20210616161500 +0100 to 20210616164500 +0100

New: UEFA Euro 2020: Twrci v Cymru


Darllediad byw o gandecirc;m Twrci a Chymru ym Mhencampwriaeth UEFA EURO 2020, yn Baku, Azerbaijan. C/G 5.00. Live coverage of Turkey v Wales in UEFA EURO 2020, in Baku, Azerbaijan. K/O 5.00.
20210616164500 +0100 to 20210616191000 +0100

Bing


Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco. Bing and Fflop are making ginger bunny biscuits for Charli and Coco.
20210616060000 +0100 to 20210616061000 +0100

Sam Tandacirc;n


Mae Mrs Chen yn mynd a'r plant i weld Golau'r Gogledd, ond mae tandacirc;n ar y tren bach ar y ffordd. Mrs Chen takes the children to see the Northern Lights but there's a fire on the train there.
20210616061000 +0100 to 20210616062000 +0100

Bach a Mawr


Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and Mawr have just one day without causing any noisy accidents?
20210616062000 +0100 to 20210616063000 +0100

Sion y Chef


Mae Heledd yn dysgu gwers bwysig ynglyn andacirc; gwaith tandicirc;m. Heledd learns a lesson about teamwork.
20210616063000 +0100 to 20210616064500 +0100

Hafod Haul


Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. Heti has a basket of tasty apples from the farmer next door.
20210616064500 +0100 to 20210616070000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20210617013000 +0100 to 20210617060000 +0100

New: Heno


Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.
20210616191000 +0100 to 20210616193000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20210616193000 +0100 to 20210616200000 +0100

Pobol y Cwm


Mae gan Brynmor waith seboni i wneud ond a fydd Kath yn maddau iddo am y twyll? Kelly and Sara come face to face following the attack and Sara has an ultimatum.
20210616200000 +0100 to 20210616202500 +0100

New: Y Byd ar Bedwar


Dot Davies sy'n clywed gan ddau wnaeth ddiodde'n enbyd o ganlyniad i sgandal yr is-bostfeistri - stori o anghyfiawnder ar raddfa fawr. Dot hears from victims of the subpostmasters scandal.
20210616202500 +0100 to 20210616205500 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20210616205500 +0100 to 20210616210000 +0100

New: Dan Do


Ymweld andacirc; thy Sioraidd wedi ei adnewyddu yn Brymbo; fflat andacirc; naws ddiwydiannol yn y ddinas; a hen dy hir eclectig yn Y Fro. This time: visiting an eclectic Longhouse in The Vale, and more.
20210616210000 +0100 to 20210616213500 +0100

DRYCH: Sut I Beidio Bod Yn Unig


Gyda'r cyfnod clo, a'i chwe merch wedi gadael y cartref, mae Myfanwy Alexander yn mynd ar daith i drio dod o hyd i ateb i unigrwydd. Myfanwy Alexander explores the emotion of loneliness.
20210616213500 +0100 to 20210616223500 +0100

Cefn Gwlad


Mari Lovgreen sy'n ymweld andacirc; fferm Pennant, Ysbyty Ifan, cartref Idris a Jane Roberts a'u pedair merch, sydd i gyd dal yn ffarmio hyd heddiw. We visit Idris, Jane, and their four daughters.
20210616223500 +0100 to 20210616234000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20210616234000 +0100 to 20210617000000 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20210617000000 +0100 to 20210617013000 +0100

Ar Werth


Dilynwn rai o werthwyr tai amlycaf Cymru a phrofi'r holl ddrama sy'n dod gyda rhoi ty Ar Werth. We follow some of Wales' most prominent estate agents in the quest to buy and sell.
20210616130000 +0100 to 20210616133000 +0100

Garddio a Mwy


Y tro hwn, mae Meinir yn dylunio 'gardd mewn potyn' a Sioned yn cael modd i fyw yng Ngerddi hynod Plas Cadnant tra bod Iwan yn coginio gyda blodau bwytadwy. Flowers, veg and life's good stuff.
20210616133000 +0100 to 20210616140000 +0100

New: Chwedloni: Euros 2020


Gyda phencampwriaeth yr Ewros ar y gorwel (o'r diwedd), mae Chwedloni nandocirc;l gyda chyfres o straeon pandecirc;l-droed. With the Euros on the horizon, Chwedloni is back with a series of footie stories.
20210616161000 +0100 to 20210616161500 +0100

Cegin Bryn: Yn Ffrainc


Mae Bryn Williams yn teithio dros y dwr i Ffrainc ar gyfer y gyfres hon, er mwyn ail-ddarganfod ei wreiddiau coginio. Bryn visits Paris in the 1st episode of this cookery series from France. [SL]
20210616120500 +0100 to 20210616123000 +0100

Heno


Heno, bydd Jason Mohammed yn westai ac mi fyddwn ni'n fyw yng ngandecirc;m bandecirc;l-droed Merched Cymru. Tonight, we're joined by Jason Mohammed and we're live at the Wales Women's football match.
20210616123000 +0100 to 20210616130000 +0100