52565 TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=9075d6525fa28e555c2f9f2fbe7bbd58

Bing


Mae Bing a Fflop yn y parc pan maent yn gweld Pando ar sgrialfwrdd. Bing and Fflop are in the park when they see Pando on a skateboard.
20191117060000 +0000 to 20191117061000 +0000

Sbridiri


MaeTwm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau. Twm and Lisa make a fruit mobile from clay.
20191117061000 +0000 to 20191117063000 +0000

Jambori


Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures!
20191117063000 +0000 to 20191117064000 +0000

Ben Dant


Ymunwch andacirc; Ben Dant a'r mandocirc;r-ladron o Ysgol Llandegfan wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist o drysor. Join the pirate Ben Dant and a team from Ysgol Llandegfan.
20191117064000 +0000 to 20191117065500 +0000

Peppa


Tro Peppa ydi hi fynd andacirc; Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amser cyffrous iawn. It's Peppa's turn to take the Nursery Teddy home from school to look after.
20191117065500 +0000 to 20191117070000 +0000

Bach a Mawr


Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen. Mawr tries to persuade Bach to leave bees alone.
20191117070000 +0000 to 20191117071000 +0000

Patrandocirc;l Pawennau


Mae Francois ar goll ar y mandocirc;r ar andocirc;l iddo fenthyca cwch Capten Cimwch i fynd i wylio'r morfilod. Francois is lost at sea after he takes Cap'n Cimwch's boat to go whale-watching
20191117071000 +0000 to 20191117072500 +0000

Hafod Haul


Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol. It's an exciting day at Hafod Haul farm when the blacksmith comes to give Pedol a new horseshoe.
20191117072500 +0000 to 20191117074000 +0000

Meic y Marchog


Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it.
20191117074000 +0000 to 20191117075000 +0000

Llan-ar-goll-en


Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch? Ianto is missing! Does Dr Jim's new device have anything to to with this mystery?
20191117075000 +0000 to 20191117080500 +0000

Guto Gwningen


Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Guto and his friends encounter the legendary 'Jac Siarp' fish.
20191117080500 +0000 to 20191117082000 +0000

Ty Cyw


Mae'r anifeiliaid yn chwarae yn yr ardd yn 'Ty Cyw' heddiw, ond mae bagiau pawb wedi cymysgu. The animals are playing in the garden today, but everyone's bags have been mixed up.
20191117082000 +0000 to 20191117083500 +0000

Gwdihw


Heddiw bydd Megan yn cwrdd andacirc; chwningen Anest ac yn casglu mandecirc;l gan wenyn Ysgol San Siandocirc;r.Today we'll meet Anest's rabbit and Megan will be collecting the honey from the bees at Ysgol San Siandocirc;r.
20191117083500 +0000 to 20191117085000 +0000

New: Penblwyddi Cyw


Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may be lucky enough to see your photo on today's Cyw!
20191117085000 +0000 to 20191117085500 +0000

New: Pen-blwydd Pwy?


Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach. Entertaining and educational animated series for nursery school children.
20191117085500 +0000 to 20191117090000 +0000

Scarlets v Gwyddelod Llundain


Darllediad byw gandecirc;m agoriadol y Scarlets v Gwyddelod Llundain yng Ngrwp Dau Cwpan Her Ewrop. C/G 7.45. Live European Rugby Challenge Cup game: Scarlets v London Irish. K/O 7.45. EC avail.
20191117090000 +0000 to 20191117111000 +0000

Rownd a Rownd


Mae hi am fod yn newid byd ar Sophie a'r plant wrth iddyn nhw wneud trefniadau i symud i fyw at Dylan. It's a change of world for Sophie and the kids as they get ready to move in with Dylan.
20191117111000 +0000 to 20191117113500 +0000

Rownd a Rownd


Mae sioc enbyd yn disgwyl Dylan pan fo rhywun o'r gorffenol yn dod i'w weld gyda newyddion annisgwyl. A shock awaits Dylan when someone from the past comes to see him with unexpected news.
20191117113500 +0000 to 20191117120000 +0000

New: Yr Wythnos


Alexandra Humphreys fydd yn edrych yn andocirc;l ar rai o straeon newyddion yr wythnos. Alexandra Humphreys looks back at some of the news stories from the past week.
20191117120000 +0000 to 20191117123000 +0000

Caru Casglu


Cawn weld casgliad enfawr o filwyr a hanes Rhyfel Cartref America, dillad trwy'r degawdau a llofnodion. American Civil War memorabilia, a collection of clothes and some autographs.
20191117123000 +0000 to 20191117130000 +0000

Dechrau Canu Dechrau Canmol


Yr wythnos yma byddwn ni'n nodi Sul y Cofio. Cawn gyfle i gofio hunllefau'r Blitz Tair Noson a ddinistriodd galon dinas Abertawe. This week we mark Remembrance Sunday.
20191117130000 +0000 to 20191117133000 +0000

Ffermio


Y tro hwn: teimladau cymysg am reolau newydd llygredd dwr, gwella effeithlonrwydd y fuches odro, a cheir a ffermio yn rhannu'r un llwybr. Weekly countryside and farming magazine.
20191117133000 +0000 to 20191117140000 +0000

Ffermio


Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Weekly countryside and farming magazine.
20191117141000 +0000 to 20191117143500 +0000

Dudley


Dudley sy'n teithio i Landudoch i baratoi pryd arbennig i Islwyn Evans, arweinydd Candocirc;r Ysgol Gerdd Ceredigion. Chef Dudley Newbery travels to St Dogmael's, Pembs, to prepare a special feast.
20191117143500 +0000 to 20191117150000 +0000

Rygbi Menwyod: Yr Alban v Cymru


Gandecirc;m rygbi ryngwladol menywod rhwng yr Alban a Chymru, yn fyw o stadiwm Scotstoun, Glasgow. C/G 3.10. Live Scotland v Wales womens international rugby match. K/O 3.10. EC available.
20191117150000 +0000 to 20191117171000 +0000

Ketnipz: Byd Gwallgo Harry Hambley


Ffilm fer am fywyd un o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru, Harry Hambley, a byd gwallgof Ketnipz! A short film about popular Welsh artist, Harry Hambley, and the crazy world of Ketnipz.
20191117171000 +0000 to 20191117172500 +0000

Pobol y Cwm Omnibws


Cipolwg yn andocirc;l dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Omnibus edition looking back at events in Cwmderi village. With on-screen English subtitles.
20191117172500 +0000 to 20191117191500 +0000

Newyddion a Chwaraeon


Newyddion a chwaraeon y penwythnos. Weekend news and sport.
20191117191500 +0000 to 20191117193000 +0000

New: Dechrau Canu Dechrau Canmol


Yr wythnos yma byddwn yn ymuno a chymuned glos Cilycwm ar gyfer y canu mawl. This week we will be joining the close knit community of Cilycwm.
20191117193000 +0000 to 20191117200000 +0000

New: Cynefin


Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siandocirc;n Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Caerfyrddin ar drywydd straeon cudd tref hynaf Cymru. We discover some of the hidden stories of Wales' oldest town.
20191117200000 +0000 to 20191117210000 +0000

New: Craith


Mae corff hen ddyn yn cael ei ddarganfod mewn ty y tu allan i Flaenau Ffestiniog. The body of an old man is discovered in a house on the outskirts of Blaenau Ffestiniog.
20191117210000 +0000 to 20191117220000 +0000

Y Byd ar Bedwar


Mewn ymchwiliad camera cudd, mae'r Byd ar Bedwar yn craffu ar y diwydiant 'supplements' anghyfreithlon. Tonight, an investigation into the trade in illegal muscle-building supplements.
20191117220000 +0000 to 20191117223000 +0000

Yn y Gwaed


Yr wythnos hon, achau teuluol a phrofion seicolegol Lauren Parry a Liam Wheadon fydd yn cael sylw Ifan Jones Evans a Catrin Heledd. We discover if perfect careers lie in the blood.
20191117223000 +0000 to 20191117233500 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20191117233500 +0000 to 20191118000000 +0000

Teleshopping


Home Shopping.
20191118000000 +0000 to 20191118013000 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20191118013000 +0000 to 20191118060000 +0000

Dudley


Dudley sy'n teithio i Landudoch i baratoi pryd arbennig i Islwyn Evans, arweinydd Candocirc;r Ysgol Gerdd Ceredigion. Chef Dudley Newbery travels to St Dogmael's, Pembs, to prepare a special feast.
20191117140000 +0000 to 20191117143000 +0000

Dudley


Bydd Dudley'n teithio i Benrhyn Gwyr i gael blas ar ychydig o gynnyrch ffres gorau'r wlad. Dudley Newbery travels to the Gower and cooks cod, cockles and summer fruit pudding.
20191117143000 +0000 to 20191117150000 +0000