52565 TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=9075d6525fa28e555c2f9f2fbe7bbd58

Bing


Mae gan Pando eiriau yn ei ben ond nid yw Bing yn hoff ohonynt! Sometimes silly words are fun, but not if they make your friend feel bad. Pando has an earworm and Bing isn't impressed.
20200528060000 +0100 to 20200528061000 +0100

Do Re Mi Dona


Ymunwch andacirc; Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrandacirc;n. A gang from Ysgol Cwmbrandacirc;n learn a song and perform it in front of an audience.
20200528061000 +0100 to 20200528062500 +0100

Tomos a'i Ffrindiau


Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.
20200528062500 +0100 to 20200528063500 +0100

Bach a Mawr


A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tandacirc;n sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ?
20200528063500 +0100 to 20200528064500 +0100

Blero yn Mynd i Ocido


Mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd. Blero and his friends get to see plants and creatures in their various habitats.
20200528064500 +0100 to 20200528070000 +0100

Oli Wyn


Mae angen dau gerbyd arbennig iawn i dorri a symud coed: cynhaeafwr a blaenwr. Fe'u gwelwn yn gweithio yn Fforest Fawr, Caerffili. A look at the vehicles needed to cut down and move trees.
20200528070000 +0100 to 20200528071000 +0100

Octonots


When the Octonauts clean and repair their ship, the Octopod, the resulting noise causes a nearby Blue Whale to act in strange and dangerous ways. The Octonauts and the Mixed Up Whales.
20200528071000 +0100 to 20200528072000 +0100

Nico Nandocirc;g


Mae Nico'n gwylio Mam a Megan yn pobi ei hoff fisgedi cwn. Mam and Megan are baking Nico's favourite doggy biscuits!
20200528072000 +0100 to 20200528072500 +0100

Digbi Draig


Mae Conyn yn ceisio adeiladu pandacirc;r o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Conyn tries to build some mechanical legs in order to win a competition.
20200528072500 +0100 to 20200528073500 +0100

Sbarc


Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling.
20200528073500 +0100 to 20200528075000 +0100

New: Patrol Pawennau


Mae hipos Carlos yn dymchwel y syrcas. Dancing hippos shake, rattle, and roll the big top down. The Paw Patrol rebuild just in time for the big show!
20200528075000 +0100 to 20200528080000 +0100

Olobobs


Mae'n amser gwely yng Nghoeden yr Olobobs ac mae Tib yn cael trafferth cysgu - dydy hwiangerdd swynol Lalw ddim yn helpu hyd yn oed! It's bedtime, and Tib is having trouble sleeping!
20200528080000 +0100 to 20200528080500 +0100

Halibalw


Ymunwch andacirc; chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.
20200528080500 +0100 to 20200528081500 +0100

Stiw


Mae Stiw'n penderfynu bod yn frenin ar ei deyrnas ei hun, "Stiw-dir". Stiw declares the home and garden "Stiw-dir" and makes himself king.
20200528081500 +0100 to 20200528082500 +0100

Heini


Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini yng nghwmni Mandocirc;r-ladron. In this programme Heini keeps fit with Pirates.
20200528082500 +0100 to 20200528084000 +0100

Wibli Sochyn y Mochyn


Mae Wibli'n dawel iawn heddiw. Mae'n poeni ac yn nerfus am y sioe mae'n cymryd rhan ynddi. Wibli is very quiet today. He is worried because he is taking part in a show.
20200528084000 +0100 to 20200528085000 +0100

Blociau Rhif


Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.
20200528085000 +0100 to 20200528085500 +0100

Y Crads Bach


Dyw Bleddyn y Chwilen Blymio ddim yn hapus pan mae chwilen arall yn troi lan yn y llyn! All is not well under the lake when Bleddyn the Great Diving beetle finds he has competition.
20200528085500 +0100 to 20200528090000 +0100

Antur Natur Cyw


Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.
20200528090000 +0100 to 20200528091500 +0100

Twm Tisian


Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union. It's a very special day for Twm Tisian but what day is it today?
20200528091500 +0100 to 20200528092000 +0100

Yr Ysgol


Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn edrych ar bob math o siapiau gwahanol. Today the gang from Llanrug and Sant Curig are looking at all sorts of shapes.
20200528092000 +0100 to 20200528093500 +0100

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today? Today, Tali goes camping.
20200528093500 +0100 to 20200528094500 +0100

Ahoi!


Pwy fydd y mandocirc;r-ladron sy'n ymuno andacirc; Ben Dant a Cadi i herio'r byd y tro 'ma? From which school will these pirates come, to join Ben Dant and Cadi for a little adventure?
20200528094500 +0100 to 20200528100000 +0100

Bing


Mae'n benblwydd Bing! Mae'n dangos i Swla, Pando a Coco sut i wneud y Cwaca-oci. It's Bing's birthday! He shows Sula, Pando and Coco how to do the waka-oke.
20200528100000 +0100 to 20200528101000 +0100

Do Re Mi Dona


Ymunwch andacirc; Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals.
20200528101000 +0100 to 20200528102500 +0100

Tomos a'i Ffrindiau


Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.
20200528102500 +0100 to 20200528103500 +0100

Bach a Mawr


Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit.
20200528103500 +0100 to 20200528104500 +0100

Blero yn Mynd i Ocido


Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel. Blero and friends are joined by a group of robots to build a bridge.
20200528104500 +0100 to 20200528110000 +0100

Oli Wyn


I'r fferm yr awn ni heddiw i weld tractor wrth ei waith. We're off to the farm today to see a tractor at work.
20200528110000 +0100 to 20200528111000 +0100

Octonots


Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog mandocirc;r, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n landacirc;n andacirc; chyd-dynnu. The Octonauts and the Crab and Urchin.
20200528111000 +0100 to 20200528112000 +0100

Nico Nandocirc;g


Mae gan Nico gandacirc;n gyfan amdano fo a'i ffrindiau Rene, Menna a Harli, ac mae gan Rene unawd yn y gandacirc;n. Nico has a song about himself and his three friends Rene, Menna and Harli.
20200528112000 +0100 to 20200528112500 +0100

Digbi Draig


Pan mae Conyn a Cochyn yn cael eu dal gan un o swynion Betsi maen nhw'n cyfnewid cymeriadau. When Cochyn and Conyn get caught up in one of Betsi's spells, they swap characters.
20200528112500 +0100 to 20200528113500 +0100

Sbarc


Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Science series with Tudur Phillips and friends. Today's theme is 'the night'.
20200528113500 +0100 to 20200528115000 +0100

Patrol Pawennau


Mae'n rhaid i'r Pawenlu rhoi help pawen i fwnci ar gyrch i'r gofod. The Paw Patrol help a monkey on his flight to outer space.
20200528115000 +0100 to 20200528120000 +0100

Cegin Bryn: Tir a Mandocirc;r


Bydd Bryn yn creu salad danteithiol gyda chnau cyll a chaws glas ac yn coginio ffesant i'w weini gyda 'sglodion. Bryn prepares a tasty salad with cob nuts and blue cheese and goes fishing. [SL]
20200528120000 +0100 to 20200528123000 +0100

New: Datganiad Dyddiol COVID-19


Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL]
20200528123000 +0100 to 20200528130000 +0100

New: Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar bedwerydd diwrnod yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the fourth day of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528130000 +0100 to 20200528150000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200528150000 +0100 to 20200528150500 +0100

New: Prynhawn Da


Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.
20200528150500 +0100 to 20200528160000 +0100

New: Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal ar bedwerydd diwrnod yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the fourth day of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528160000 +0100 to 20200528180000 +0100

24 Awr


Cyfres newydd. Y tro hwn: Ann Edwards o Betws Gwerfil Goch sy'n cael llawdriniaeth all newid ei bywyd. New series, featuring people going through a significant 24 hours in their life.
20200528180000 +0100 to 20200528181500 +0100

Urdd 50: Barry John v Carwyn James


1972 ym Mharc yr Arfau, ac mae tim Barry John yn chwarae tim Carwyn James i ddathlu 50 mlynedd o'r Urdd yng Nghymru. 1972 at the Cardiff Arms Park, and 22 Lions play in a legendary game.
20200528181500 +0100 to 20200528190000 +0100

New: Heno


Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.
20200528190000 +0100 to 20200528193000 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200528193000 +0100 to 20200528200000 +0100

New: Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 4 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Hghlights of day 4 of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528200000 +0100 to 20200528205500 +0100

New: Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200528205500 +0100 to 20200528210000 +0100

New: Lleisiau Aur


Rhaglen arbennig yn dathlu amrywiaeth degawd oedd yn allweddol i ddatblygiad cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru. A celebration of a key decade in the development of popular music in Wales.
20200528210000 +0100 to 20200528220500 +0100

Caru Siopa


Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items.
20200528220000 +0100 to 20200528223000 +0100

New: Hansh


Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.
20200528223000 +0100 to 20200528230000 +0100

Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 4 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Hghlights of day 4 of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528230000 +0100 to 20200529000500 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20200529000500 +0100 to 20200529013500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200529013500 +0100 to 20200529060000 +0100

Caru Siopa


Y gyflwynwraig Lara Catrin sy'n herio dau berson i gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn sialens ddillad. Two fashion-conscious people compete against each other to transform charity shop items.
20200528220500 +0100 to 20200528224000 +0100

New: Hansh


Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.
20200528224000 +0100 to 20200528231000 +0100

Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris ac Heledd Cynwal am uchafbwyntiau diwrnod 4 yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Hghlights of day 4 of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528231000 +0100 to 20200529001500 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20200529001500 +0100 to 20200529014500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200529014500 +0100 to 20200529060000 +0100

New: Datganiad Dyddiol COVID-19


Darllediad byw o ddatganiad dyddiol Llywodraeth Cymru ar sefyllfa Covid-19. The Welsh Government's live daily statement on the Covid-19 situation. [SL]
20200528123000 +0100 to 20200528130000 +0100

New: Eisteddfod T 2020


Ymunwch andacirc; Trystan Ellis Morris a Heledd Cynwal ar bedwerydd diwrnod yr eisteddfod deledu rithiol gyntaf erioed. Join us on the fourth day of the first ever virtual televised Eisteddfod.
20200528130000 +0100 to 20200528150000 +0100