52565 TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=9075d6525fa28e555c2f9f2fbe7bbd58

Sblij a Sbloj


Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! The two little monsters are busy (making a mess!) at the pottery!
20200123060000 +0000 to 20200123061000 +0000

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?
20200123061000 +0000 to 20200123062500 +0000

Bach a Mawr


A all parti Bach a Mawr fod yn hwyl tra bod Bach yn mynnu curo'r gemau a bwyta'r gacen gyfan? Will Big and Small's party be any fun when Small wants to win all the games and eat the cake.
20200123062500 +0000 to 20200123063500 +0000

Blero yn Mynd i Ocido


Ar andocirc;l i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle.
20200123063500 +0000 to 20200123064500 +0000

Dwylo'r Enfys


Diwrnod ar lan y mandocirc;r i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL]
20200123064500 +0000 to 20200123070000 +0000

New: Blociau Rhif


Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.
20200123070000 +0000 to 20200123070500 +0000

Meic y Marchog


Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river.
20200123070500 +0000 to 20200123072000 +0000

New: Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd andacirc; Caradog y ceiliog a Marged a'i chwningen. Today we meet Caradog the cockerel and Marged and her rabbit.
20200123072000 +0000 to 20200123073500 +0000

Jambori


Dewch gyda Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on an interesting and colourful musical adventure!
20200123073500 +0000 to 20200123074500 +0000

Sion y Chef


Mae brecwast arbennig ar fwydlen y bwyty heddiw, ond yn anffodus, mae ieir Magi wedi diflannu a hebddyn nhw does dim wyau. Siandocirc;n is trying a new breakfast menu today, but there are no eggs!
20200123074500 +0000 to 20200123080000 +0000

Peppa


Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta hadau'r blodau. Peppa and George are helping Grandad Pig to make a scarecrow.
20200123080000 +0000 to 20200123080500 +0000

Hafod Haul


Mae'r Ig ar Jaff y ci, ac mae'r anifeiliaid yn cael hwyl yn chwarae triciau arno wrth geisio helpu Jaff i gael ei wared. Jaff has the hiccups. Will a surprise party help get rid of them?
20200123080500 +0000 to 20200123082000 +0000

Y Dywysoges Fach


Mae'r Dywysoges Fach yn dala penbwl ac eisiau ei gadw. The Little Princess catches a tadpole and wants to keep it.
20200123082000 +0000 to 20200123083000 +0000

Meripwsan


Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Meripwsan wants to find the start of a rainbow. When it fades for good, he decides to make his own from different coloured objects.
20200123083000 +0000 to 20200123083500 +0000

Gwdihw


Heddiw bydd Megan yn gweld sut mae gofalu am loi bach ac yn cwrdd andacirc; hwyaid Ysgol Penrhyncoch. Megan finds out how to look after young calves and we meet the ducks at Penrhyncoch School.
20200123083500 +0000 to 20200123085000 +0000

Guto Gwningen


Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails!
20200123085000 +0000 to 20200123090500 +0000

Rapsgaliwn


Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae gwneud cacen pen-blwydd ar gyfer ei ffrind Cyw yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how to make a birthday cake for his friend Cyw.
20200123090500 +0000 to 20200123092000 +0000

Cymylaubychain


Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar andocirc;l ceffylau'r Cymylaubychain. Animated series for pre-school children. Bobo Gwyn looks after some horses for a friend.
20200123092000 +0000 to 20200123093000 +0000

Patrandocirc;l Pawennau


Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mandocirc;r bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching.
20200123093000 +0000 to 20200123094500 +0000

Llan-ar-goll-en


Mae Arwel Achub yn cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer ond mae'r llun yn diflannu. Arwel Achub is invited to paint the Mayor's portrait. Before he finishes it the portrait disappears.
20200123094500 +0000 to 20200123100000 +0000

Sblij a Sbloj


Mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! The monsters manage to lose the letter 'p' from the birthday cake!
20200123100000 +0000 to 20200123101000 +0000

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?
20200123101000 +0000 to 20200123102500 +0000

Bach a Mawr


Mae Bach a Mawr yn credu bod y Gwelff wedi bod yn yr ardd, felly maen nhw'n penerfynu archwilio! Big and Small believe the Gwelff has been in the garden and they set off to investigate.
20200123102500 +0000 to 20200123103500 +0000

Blero yn Mynd i Ocido


Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up?
20200123103500 +0000 to 20200123104500 +0000

Dwylo'r Enfys


Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd andacirc; Bethan yn Llanuwchllyn. A series which teaches Makaton to young children. Today, Heulwen meets Bethan in Llanuwchllyn. [SL]
20200123104500 +0000 to 20200123110000 +0000

Blociau Rhif


Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.
20200123110000 +0000 to 20200123110500 +0000

Meic y Marchog


Rhaid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydy trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself!
20200123110500 +0000 to 20200123112000 +0000

Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd andacirc; Deiniol y cocatw, ac Ifan a'i gi. Today we meet Deiniol the cockatoo, and Ifan and his dog.
20200123112000 +0000 to 20200123113500 +0000

Jambori


Taith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Come and join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures...
20200123113500 +0000 to 20200123114500 +0000

Sion y Chef


Mae slejio gwyllt Mario'n helpu dadorchuddio pannas Magi tra bod Siandocirc;n a Jac Jandocirc;s yn delio gyda phibau wedi eu rhewi. Mario's errant sledging provides the solution to Magi's frozen parsnips!
20200123114500 +0000 to 20200123120000 +0000

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200123120000 +0000 to 20200123120500 +0000

Codi Hwyl: Llydaw


Mae Dilwyn yn flin iawn ar andocirc;l i John gysgu'n hwyr a hwythau eisiau hwylio trwy gulfor peryglus y Chenal du Four ar y ffordd i Brest. Dilwyn is not pleased when John oversleeps in Brittany! [SL]
20200123120500 +0000 to 20200123123000 +0000

Heno


Heno, byddwn yn fyw yng ngwobrau Menter Iaith yn Aberystwyth a byddwn yn sgwrsio gyda'r chwaraewr rygbi, Shane Williams. Tonight, we're live from the Menter Iaith awards in Aberystwyth.
20200123123000 +0000 to 20200123133000 +0000

Pobl a'u Gerddi


Aled Samuel sy'n ymweld andacirc; gerddi Mici Plwm yn Pwllheli, David Carlsen-Browne ar y Gwyr a Mike ac Ireene Jones yn Bettws. Aled Samuel visits gardens in Pwllheli, Bettws and on the Gower.
20200123133000 +0000 to 20200123140000 +0000

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200123140000 +0000 to 20200123140500 +0000

New: Prynhawn Da


Heddiw, bydd Huw Fash yn rhannu ei gyngor steil a bydd Heulwen Davies yn westai yn y stiwdio i drafod dychwelyd i'r gwaith wedi cyfnod mamolaeth. Today, Huw Fash shares his style tips.
20200123140500 +0000 to 20200123150000 +0000

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200123150000 +0000 to 20200123150500 +0000

Am Dro!


Y tro hwn, mae'r pedwar cystadleuydd yn mynd andacirc; ni i Lansteffan, Llanberis, Penllyn a Chaerffili. This time we go walking in Llansteffan, Llanberis, Llyn Peninsula and Caerphilly.
20200123150500 +0000 to 20200123160000 +0000

Blociau Rhif


Hwyl a sbri i blant ifanc gyda'r blociau rhif. Fun and games for young children with the number blocks.
20200123160000 +0000 to 20200123160500 +0000

Jambori


Ymunwch andacirc; Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures.
20200123160500 +0000 to 20200123161500 +0000

Sigldigwt


Mae Gwesty Sigldigwt ar agor! Heddiw cawn gwrdd andacirc; Meurig y gath a Jini a'u cheffylau. Gwesty Sigldigwt is open! Today we meet Meurig the cat and Jini and her horses.
20200123161500 +0000 to 20200123163000 +0000

Sion y Chef


Mae'r gaeaf yn golygu bod anifeiliaid gwyllt yn brin o fwyd, felly mae Siandocirc;n ac Izzy'n cynnig helpu. When a cold winter makes food very scarce for the local wildlife Sion and Izzy help out.
20200123163000 +0000 to 20200123164500 +0000

Rapsgaliwn


Mae Rapsgaliwn yn ymweld andacirc; chanolfan trin dwr yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae dwr yn cyrraedd y tap. Rapsgaliwn finds out how water reaches the taps in our homes.
20200123164500 +0000 to 20200123170000 +0000

New: Ffeil


Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.
20200123170000 +0000 to 20200123170500 +0000

New: Arthur a Chriw y Ford Gron


Wedi'i gyhuddo'n anghywir o geisio gwenwyno'r Brenin Uther, mae Arthur yn cael ei alltudio o Gamelot! Wrongly accused of attempting to poison King Uther, Arthur is banished from Camelot!
20200123170500 +0000 to 20200123171500 +0000

Sbargo


Rhaglen animeiddio fer. Short animation.
20200123171500 +0000 to 20200123172000 +0000

Prosiect Z


A fydd y 5 disgybl dewr yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds? Heddiw mae'r Zeds wedi cyrraedd Ysgol Dyffryn Ogwen. Will the brave pupils escape or be turned into Zeds at Ysgol Dyffryn Ogwen?
20200123172000 +0000 to 20200123174500 +0000

Rygbi Pawb


Uchafbwyntiau o'r gandecirc;m rhwng y Scarlets a'r Gleision ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the Scarlets and the Blues match in the Regional under 18 Competition.
20200123174500 +0000 to 20200123180000 +0000

Mwy o Sgorio


Gwion Tegid, aelod o gast Rownd a Rownd, sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer a Malcolm Allen ar y soffa y tro hwn. Footie and more, with guest Gwion Tegid, actor with the soap Rownd a Rownd.
20200124000000 +0000 to 20200124003500 +0000

Teleshopping


Home Shopping.
20200124003500 +0000 to 20200124020500 +0000

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20200124020500 +0000 to 20200124060000 +0000

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20200123180000 +0000 to 20200123180500 +0000

Bwyd Bach Shumana a Catrin


Y tro hwn, yr her fydd plesio criw o fyfyrwyr yng Nghaerdydd sy'n mwynhau bwyd, ond yn methu fforddio'r oll sydd gan y brifddinas i'w chynnig. The duo cook for a group of Cardiff students.
20200123180500 +0000 to 20200123183000 +0000

Rownd a Rownd


Mae Dylan mewn cyfyng-gyngor ar sut i ddelio efo Llew tra bod Fflur yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod gwneud dewisiadau anodd. Dylan is unsure how to deal with Llew whilst Fflur in is hospital.
20200123183000 +0000 to 20200123190000 +0000

New: Heno


Heno, yr awdures Manon Steffan Ros sydd yn y stiwdio yn edrych ymlaen at daith cynhyrchiad theatr ei llyfr, Llyfr Glas Nebo. Tonight, author Manon Steffan Ros is in the studio.
20200123190000 +0000 to 20200123193000 +0000

Pobol y Cwm


Yn dilyn wythnosau ofnadwy ers y ddamwain caiff Diane wybod fod Jaclyn am ei gweld. Mae Aled yn hapus pan ddengys Tyler fod e'n poeni amdano. Aled's pleased when Tyler shows concern for him.
20200123193000 +0000 to 20200123200000 +0000

New: Gwesty Aduniad


Mae'r cwpl priod Jo a David Hatton efo un peth yn gyffredin - tadau wnaeth adael pan oeddan nhw'n blant: a yw'n bosib gwybod mwy? A married couple search for the fathers who abandoned them.
20200123200000 +0000 to 20200123210000 +0000

Newyddion 9


Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.
20200123210000 +0000 to 20200123213000 +0000

Ffrindiau Ffandocirc;n ar Wyliau


Mynd ar wyliau gyda 3 person wedi dewis ar hap o dy ffandocirc;n symudol... Beth all fynd o'i le? Going on holiday with 3 random people from your phone contacts... What could go wrong?
20200123213000 +0000 to 20200123223000 +0000

New: Lwp: Curadur


Wrth y llyw yn y bennod hon mae Gruff Ab Arwel, sy'n creu cerddoriaeth dan yr enw BITW. At the helm in this episode of Curadur is Gruff Ab Arwel, who creates music under the name BITW.
20200123223000 +0000 to 20200123230000 +0000

New: Hansh


Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.
20200123230000 +0000 to 20200123233000 +0000

Y Stiwdio Gefn


Gwedd newydd ar alawon traddodiadol gan y grwp gwerin cyffrous Adran D; synau rhithiol Huw M a'i fand, a llais unigryw Lowri Evans. With folk group Adran D; Huw M and band and Lowri Evans.
20200123233000 +0000 to 20200124000000 +0000