52565 TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=9075d6525fa28e555c2f9f2fbe7bbd58

Meripwsan


Mae Meripwsan yn darganfod y pwysigrwydd o ganolbwyntio er mwyn cadw cydbwysedd. Meripwsan discovers the importance of concentrating when it comes to balancing.
20190919060000 +0100 to 20190919060500 +0100

Tomos a'i Ffrindiau


Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.
20190919060500 +0100 to 20190919061500 +0100

Dwylo'r Enfys


Cyfres newydd o'r rhaglen sy'n dysguMakaton i blant bach. Heddiw mae Heulwen yn cwrdd andacirc; Jayden. New series of the programme which teaches Makaton to children. Today Heulwen meets Jayden. [SL]
20190919061500 +0100 to 20190919063000 +0100

Twt


Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sandocirc;n am ei anturiaethau ar y mandocirc;r ac yn codi ofn ar Twt wrth sandocirc;n am fwystfilod mandocirc;r. Twt doesn't believe in sea monsters but will he change his mind?
20190919063000 +0100 to 20190919064000 +0100

Llan-ar-goll-en


Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Dr Jim has created a new device - a book which can speak every language on earth.
20190919064000 +0100 to 20190919065500 +0100

Nico Nandocirc;g


Mae'r cwch yn mynd trwy dwnnel ar y gamlas ond dydy Mam ddim yn hoffi twneli felly mae'n rhaid i Nico ei diddanu. Nico has to keep Mam happy as they pass through a tunnel on the canal.
20190919065500 +0100 to 20190919070500 +0100

Blero'n mynd i Ocido


Mae pawb yn cymryd rhan yn y gemau Ocilympaidd, ond mae'r gystadleuaeth rhwng Blero a'i gyhyrau gwych a Sim a'i drandocirc;ns anhygoel yn creu syndod! At the Ocido Oci-lympics everyone's joining in!
20190919070500 +0100 to 20190919072000 +0100

Bach a Mawr


Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill? Bach and Lleucu race around the garden in their new fast cars, but who will win?
20190919072000 +0100 to 20190919073500 +0100

Cymylaubychain


Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n landacirc;n, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol? Why is everyone so tired today?
20190919073500 +0100 to 20190919074500 +0100

Asra


Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag ASRA yr wythnos yma. Children from Ysgol Tregarth visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren?
20190919074500 +0100 to 20190919080000 +0100

Sblij a Sbloj


Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! The monsters visit the library and somehow manage to lose the letter 'll'!
20190919080000 +0100 to 20190919081000 +0100

Y Brodyr Coala


Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?
20190919081000 +0100 to 20190919082000 +0100

Hafod Haul


Mae Gwydion a Lois yn ymweld andacirc; Hafod Haul, ond mae'r ddau'n gadael sbwriel ar hyd y fferm. Gwydion and Lois are visiting Hafod Haul, but they have accidentally left litter round the farm.
20190919082000 +0100 to 20190919083500 +0100

Digbi Draig


Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice!
20190919083500 +0100 to 20190919084500 +0100

Sbridiri


Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa.
20190919084500 +0100 to 20190919090500 +0100

Heulwen a Lleu


Mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doniol a difyr o wisgo i fyny. Heulwen and Lleu get creative with some dressing up!
20190919090500 +0100 to 20190919091500 +0100

Boj


Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj. Boj is excited - he's spending the whole day playing games with Tada!
20190919091500 +0100 to 20190919092500 +0100

Babi Ni


Cyfres newydd yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi ar gyfer cael babi newydd yn y teulu. New series following a young girl who is looking forward to having a baby sister.
20190919092500 +0100 to 20190919093500 +0100

Sion y Chef


Mae Penny wedi gwneud smonach o gymysgedd briwsion bara Siandocirc;n ond mae Izzy, Mario a Jay'n achub y dydd. Penny ruins Siandocirc;n's breadcrumb mix but luckily Izzy, Mario and Jay come to the rescue.
20190919093500 +0100 to 20190919094500 +0100

Yn yr Ardd


Mae gan Moc ffrind dychmygol o'r enw Tomi. Moc has an imaginary friend called Tomi.
20190919094500 +0100 to 20190919100000 +0100

Meripwsan


Mae Meripwsan yn darganfod bod modd creu cerddoriaeth gyda bocs! Meripwsan discovers he can make music using a box!
20190919100000 +0100 to 20190919100500 +0100

Tomos a'i Ffrindiau


Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.
20190919100500 +0100 to 20190919101500 +0100

Dwylo'r Enfys


Heddiw mae'r Enfys yn mynd andacirc; Heulwen i ardal Abertawe i gyfarfod Erin sy'n hoffi Karate. Today the Rainbow takes Heulwen to the Swansea area where she meets Erin who loves Karate. [SL]
20190919101500 +0100 to 20190919103000 +0100

Twt


Wrth fynd allan i'r mandocirc;r, mae Twt a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Twt and Tanwen come across a whale stuck in the ice. How will they free him?
20190919103000 +0100 to 20190919104000 +0100

Llan-ar-goll-en


Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. A fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma? One by one, the Llan-ar-goll-en animals are disappearing. But why?
20190919104000 +0100 to 20190919105500 +0100

Nico Nandocirc;g


Mae Morgan a Megan am wario ychydig o'u harian ar bethau melys ond mae Nico eisiau rhywbeth i'w fwyta hefyd! Morgan and Megan want to buy sweets but Nico wants something too!
20190919105500 +0100 to 20190919110500 +0100

Blero'n mynd i Ocido


Mae swigod ymhobman yn Ocido. Dyfais Sam yw'r peiriant swigod hynod gryf ond pan fydd pethau'n mynd o chwith mae Sim mewn ychydig o helynt. Bubbles, bubbles, all over Ocido...
20190919110500 +0100 to 20190919112000 +0100

Bach a Mawr


Mae'n rhaid i Bach fod yn hynod o swnllyd er mwyn atal Mawr rhag disgyn i gysgu. Small has to be very noisy when he wants to stop Big from falling asleep!
20190919112000 +0100 to 20190919113500 +0100

Cymylaubychain


Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise?
20190919113500 +0100 to 20190919114500 +0100

Asra


Bydd plant o Ysgol y Llys, Prestatyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol y Llys, Prestatyn visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help Seren?
20190919114500 +0100 to 20190919120000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190919120000 +0100 to 20190919120500 +0100

Bywyd y Fet


Cawn gwrdd andacirc; Glyn, dyn y fan, sy'n teithio o bractis i bractis yn mynd andacirc; meddyginiaethau, nwyddau ac ambell i anifail efo fo. We meet van man Glyn who transports medicines, goods and animals. [SL]
20190919120500 +0100 to 20190919123000 +0100

Heno


Heno, byddwn ni'n fyw mewn noson i godi arian i'r Wyl Gerdd Dant ac mewn noson agoriadol menter siop gelf yn Llanelli. Tonight, we're live at an event to raise money for the Gwyl Gerdd Dant.
20190919123000 +0100 to 20190919133000 +0100

Rhannu


Mae'r cwis am rannu ac ateb cwestiynau yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r andpound;2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz which divides to conquer continues! Who will end up winning?
20190919133000 +0100 to 20190919140000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190919140000 +0100 to 20190919140500 +0100

New: Prynhawn Da


Heddiw, bydd Huw Fash yn adrodd hanesion Wythnos Ffasiwn Llundain a chawn gyngor garddio gan Dr Ieuan. Huw Fash talks all things London Fashion Week and Dr Ieuan shares his gardening tips.
20190919140500 +0100 to 20190919150000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190919150000 +0100 to 20190919150500 +0100

Aur y Noson Lawen


Cyfres gydag Ifan Jones Evans yn cymryd golwg ar archif un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Join Ifan Jones Evans as he dips into the archives of one of Wales' best-loved TV shows.
20190919150500 +0100 to 20190919160000 +0100

New: Awr Fawr


Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar andocirc;l ysgol. Programmes for youngsters after school.
20190919160000 +0100 to 20190919170000 +0100

New: Ffeil


Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.
20190919170000 +0100 to 20190919170500 +0100

Angelo am Byth


Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life!
20190919170500 +0100 to 20190919171500 +0100

Gwboi a Twm Twm


Mae Gwboi a Twm Twm yn dioddef o annwyd trwm ac mae'r ddau yn cael digon ar gwmni ei gilydd yn sniffian. Gwboi a Twm Twm get fed up with each other's company when they both have colds.
20190919171500 +0100 to 20190919172500 +0100

Y Dyfnfor


Beth sy'n digwydd yn nyfnderau'r dyfnfor heddiw? What's happening in the depths of the seas today?
20190919172500 +0100 to 20190919174500 +0100

Rygbi Pawb Stwnsh


Uchafbwyntiau o'r gandecirc;m yng Nghynghrair Rygbi Colegau ac Ysgolion Cymru, rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro a Choleg y Cymoedd. Highlights of the Cardiff and Vale College and Coleg y Cymoedd match.
20190919174500 +0100 to 20190919180000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190919180000 +0100 to 20190919180500 +0100

Ysgol Ddawns Anti Karen


Mae un llythyr bach yn newid bywydau Anti Karen a Dei y gwr am byth. There's no rest for Anti Karen and a letter arrives which will change her life and that of her husband, Dei, forever.
20190919180500 +0100 to 20190919183000 +0100

Rownd a Rownd


Llechen lan yw nod Kelvin wrth iddo fwrw iddi i baentio ei ystafell wely, ond mae'r cwbl yn troi'n llanast llwyr gyda help llaw gan Declan. At school, Dylan is deceived by Mathew.
20190919183000 +0100 to 20190919190000 +0100

New: Heno


Heno, bydd y Prifardd Eurig Salisbury yn westai yn y stiwdio i sandocirc;n am ei gyfrol newydd. Tonight, poet Eurig Salisbury is in the studio to discuss his latest work.
20190919190000 +0100 to 20190919193000 +0100

Pobol y Cwm


Mae Jason yn cyhuddo Sara o fod yn hunanol ac yn gofyn iddi ddangos ychydig o gefnogaeth iddo. Jaclyn sy'n paratoi am ei gig fawr yn y Deri. Jaclyn prepares for her gig at the Deri.
20190919193000 +0100 to 20190919200000 +0100

New: Yn y Gwaed


Yr wythnos hon - archwilio'r goeden deuluol a phrofion seicometrig sy'n dangos pa yrfa sy'n siwtio Amy o Sir Benfro ac Aled o Abertawe. This week: more family trees and psychometric tests.
20190919200000 +0100 to 20190919210000 +0100

Newyddion 9


Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.
20190919210000 +0100 to 20190919213000 +0100

Jonathan: Cwpan Rygbi'r Byd 2019


Ymunwch andacirc; Jonathan yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd am hwyl, heriau doniol a straeon unigryw gan westeion enwog. Jonathan is back for fun and games plus all the news from the Rugby World Cup.
20190919213000 +0100 to 20190919223000 +0100

New: Hansh


Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.
20190919223000 +0100 to 20190919230000 +0100

Lorient 2019


Aneirin Karadog sydd yng Ngwyl Geltaidd fwya'r byd, lle mae dros 8 can mil o bobl yn ymgasglu i fwynhau'r diwylliant. Aneirin Karadog takes a trip through the world's main Celtic festival.
20190919230000 +0100 to 20190919233500 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20190919233500 +0100 to 20190920000000 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20190920000000 +0100 to 20190920013000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20190920013000 +0100 to 20190920060000 +0100

Bywyd y Fet


Cawn gwrdd andacirc; Glyn, dyn y fan, sy'n teithio o bractis i bractis yn mynd andacirc; meddyginiaethau, nwyddau ac ambell i anifail efo fo. We meet van man Glyn who transports medicines, goods and animals. [SL]
20190919120500 +0100 to 20190919123000 +0100

Heno


Heno, byddwn ni'n fyw mewn noson i godi arian i'r Wyl Gerdd Dant ac mewn noson agoriadol menter siop gelf yn Llanelli. Tonight, we're live at an event to raise money for the Gwyl Gerdd Dant.
20190919123000 +0100 to 20190919133000 +0100

Rhannu


Mae'r cwis am rannu ac ateb cwestiynau yn parhau! Pwy wnaiff gipio'r andpound;2000 a'u lle yn ffeinal y pencampwyr y tro yma? The quiz which divides to conquer continues! Who will end up winning?
20190919133000 +0100 to 20190919140000 +0100