S4C HD TV API

UK TV Times API

http://tv.apixml.net/api.aspx?action=program&channelid=6f4683d68e4e1fc445f6e9834e5e0f1e

Bing


Mae Bing yn gyrru ei gar tegan o amgylch y pethau ar y bwrdd brecwast ac yn ddamweiniol mae'n taro'r bocs creision-yd. Bing drives his toy car on the table and spills cornflakes everywhere.
20190821060000 +0100 to 20190821061000 +0100

Bach a Mawr


Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny! Big invents a Tallerator for Small - but it's not easy being so high!
20190821061000 +0100 to 20190821062000 +0100

Cymylaubychain


Mae'n ddiwrnod mawr i Bobo heddiw: diwrnod dysgu marchogaeth. It's a big day for Bobo today - learning to ride day!
20190821062000 +0100 to 20190821063000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Mae'r Pawenlu yn darganfod cwch gwenyn yng ngoleudy Capten Cimwch. The PAW Patrol discovers a beehive in Cap'n Cimwch's lighthouse.
20190821063000 +0100 to 20190821064500 +0100

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!
20190821064500 +0100 to 20190821070000 +0100

Guto Gwningen


Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi. When Nel's birthday cake is stolen, Guto vows to get it back!
20190821070000 +0100 to 20190821071500 +0100

Jambori


Ymunwch andacirc; Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae. Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures.
20190821071500 +0100 to 20190821072500 +0100

Stiw


Wedi i bantomeim yn y parc gael ei ohirio, mae Stiw'n penderfynu creu ei bantomeim ei hun. Stiw decides to put on a pantomime of his own, with a little help from friends and family.
20190821072500 +0100 to 20190821073500 +0100

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud


Mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon. Dog teaches Monkey and the children how to walk on four legs.
20190821073500 +0100 to 20190821074500 +0100

Sbarc


Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.
20190821074500 +0100 to 20190821080000 +0100

Sali Mali


Mae Jac Do yn penderfynu hedfan i ffwrdd am y gaeaf gyda'r adar eraill. Jac Do decides to migrate like all the other birds.
20190821080000 +0100 to 20190821080500 +0100

123


Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Today we'll go on a Wild West adventure with the number 1.
20190821080500 +0100 to 20190821082000 +0100

Meripwsan


Mae Meripwsan yn cael syniad am sut i atal y brain rhag dwyn hadau llysiau Wban. Meripwsan hatches a plan to stop the crows from stealing Wban's seeds.
20190821082000 +0100 to 20190821082500 +0100

Twt


Mae Bethan yn penderfynu creu casgliad o rywbeth ond mae methu'n landacirc;n andacirc; phenderfynu beth i'w gasglu. Bethan decides to start up her own collection, but can't decide what to collect.
20190821082500 +0100 to 20190821084000 +0100

Y Diwrnod Mawr


Dathliad Eid al Fitr fydd diwrnod mawr Jaleel ac mae'n astudio Arabeg, mynd i'r mosg ac agor ffenestri ei galendr Ramadan i baratoi. Jaleel's big day will be the Eid al Fitr celebration.
20190821084000 +0100 to 20190821085500 +0100

a b c


Mae Bolgi wedi bwyta gormod o fwyd ym mhennod heddiw o abc ac mae ganddo fola tost. Bolgi has eaten too much food in today's episode of abc and he has a tummy ache.
20190821085500 +0100 to 20190821091000 +0100

Octonots


Wrth i grwbanod mandocirc;r newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr. As newborn baby sea turtles scuttle to the ocean they need help to stay safe.
20190821091000 +0100 to 20190821092000 +0100

Loti Borloti


Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand.
20190821092000 +0100 to 20190821093500 +0100

Sam Tandacirc;n


Mae'r efeilliaid yn cael eu pen-blwydd ac yn cynnal dau barti hollol wahanol. Pa un fydd orau? The twins celebrate their birthday with two different parties. Which one will be the best?
20190821093500 +0100 to 20190821094500 +0100

Llan-ar-goll-en


Mae cystadleuaeth tyfu mwstas ym mhentref Llan-ar-goll-en, ac mae pawb wrthi am y gorau! There's a moustache growing competition in Llan-ar-goll-en. But Arwel Achub has a problem!
20190821094500 +0100 to 20190821100000 +0100

Bing


Mae Bing eisiau chwarae ei gandecirc;m parcio ceir efo Fflop ond mae Charli wedi dod i ymweld ac mae e'n difetha'r gandecirc;m. Bing wants to play his car park game with Fflop but Charli messes up the game.
20190821100000 +0100 to 20190821101000 +0100

Bach a Mawr


Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad yn ymyrryd. Mawr and Lleucu are trying to write a poem about a sweet little song bird.
20190821101000 +0100 to 20190821102000 +0100

Cymylaubychain


Mae Haul druan yn teimlo'n sandacirc;l. Sut gall y Cymylaubychain ei helpu i deimlo'n well? Sun's feeling poorly. What can make him feel better?
20190821102000 +0100 to 20190821103000 +0100

Patrandocirc;l Pawennau


Gyda gweddill y criw yn ymarfer neidio parasiwt, dim ond Fflamia sydd ar gael i hel y cathod bach at ei gilydd. Fflamia has to get a group of loose kittens back all by himself.
20190821103000 +0100 to 20190821104500 +0100

Cacamwnci


Mae Cacamwnci yn andocirc;l gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs!
20190821104500 +0100 to 20190821110000 +0100

Guto Gwningen


Ar andocirc;l i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tandacirc;n, maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. The bunnies find out that three predators are after their firewood.
20190821110000 +0100 to 20190821111500 +0100

Jambori


Ymunwch a Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau - bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure full of interesting sounds and pictures!
20190821111500 +0100 to 20190821112500 +0100

Stiw


Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pandecirc;l-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle.
20190821112500 +0100 to 20190821113500 +0100

Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud


Mae Mwnci'n cael diwrnod da o chwarae a siglo nandocirc;l ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Monkey finds out how Snake slithers around and pokes his tongue in and out.
20190821113500 +0100 to 20190821114500 +0100

Sbarc


Cyfres wyddoniaeth i blant gyda Tudur Phillips, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur - thema'r mandocirc;r. Pre-school science with Tudur Phillips and two friends - the theme is the sea.
20190821114500 +0100 to 20190821120000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190821120000 +0100 to 20190821120500 +0100

Ar y Bysus


Trip i Wexford; taith i brynu bysus a siwrnai ar y Cardi Bach. A trip to Wexford; an outing to buy four buses and a scenic trip along the coastline on the Cardi Bach. [SL]
20190821120500 +0100 to 20190821123000 +0100

Heno


Heno, bydd Jess Kavanagh yma i sandocirc;n am ei swydd newydd, a chawn glywed am ymgyrch i ail gartrefu cwn gan yr elusen, West Wales Poundies. Tonight, Jess Kavanagh is here to discuss her new job.
20190821123000 +0100 to 20190821130000 +0100

Iolo ac Indiaid America


Mae Iolo yn y Smokey Mountains yng Ngogledd Carolina gyda llwyth y Cherokee. Iolo Williams is in America's Smokey Mountains, North Carolina, to meet the Cherokee tribe.
20190821130000 +0100 to 20190821140000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190821140000 +0100 to 20190821140500 +0100

New: Prynhawn Da


Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.
20190821140500 +0100 to 20190821150000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190821150000 +0100 to 20190821150500 +0100

Fferm Ffactor: Selebs


Bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn cystadlu ar y cwrs tractor. Llyr Evans takes on Stifyn Parri in the tractor challenge and Siandacirc;n Lloyd and Dyl Mei guess cuts of meat while blindfolded.
20190821150500 +0100 to 20190821160000 +0100

New: Awr Fawr


Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar andocirc;l ysgol. Programmes for youngsters after school.
20190821160000 +0100 to 20190821170000 +0100

New: Larfa


Beth yw hyn am gar llusg y tro hwn? What fun is there to be had with a car this time?
20190821170000 +0100 to 20190821170500 +0100

Y Llys


Mwy o sgetsys doniol yng nghwmni Tudur ac Anni wrth iddyn nhw fynd 'nandocirc;l mewn hanes i Oes y Tuduriaid. More comedy sketches from Tudur and Anni as they step back in history to Tudor times.
20190821170500 +0100 to 20190821172000 +0100

Sbargo


Rhaglen animeiddio fer. Short animation.
20190821172000 +0100 to 20190821172500 +0100

Pengwiniaid Madagascar


Mae Dwynwen yn darganfod wy ac yn gofyn i'r pengwiniaid ei ddeor. Ond mae'r Brenin Gwydion yn mynnu mai ei eitifedd ef fydd yr wy. Dwynwen discovers an egg and asks the Penguins to hatch it.
20190821172500 +0100 to 20190821173500 +0100

Dreigiau: Gwarchodwyr Berc


Wrth hela llysywen ar gyfer moddion i drin haint y ffliw sliwod mae Twllddant yn llyncu llysywen. While gathering an eel for medicine for a cure for an Eel Pox epidemic, Twllddant falls ill.
20190821173500 +0100 to 20190821180000 +0100

Newyddion S4C


Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.
20190821180000 +0100 to 20190821180500 +0100

Byd o Liw


Rhaglen o 2006 gyda'r diweddar Osi Rhys Osmond yn ymweld ag Ystumllwynarth ar Benrhyn Gwyr. 2006 series celebrating the Welsh coastline through painting. Today we're in Oystermouth, Swansea.
20190821180500 +0100 to 20190821183000 +0100

Codi Pac


Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro o gwmpas Cymru, a'r Gwyr sy'n serennu yr wythnos hon. This week Geraint Hardy discovers what Gower has to offer.
20190821183000 +0100 to 20190821190000 +0100

..programmes start at 6.00am


..programmes start at 6.00am
20190822014500 +0100 to 20190822060000 +0100

New: Heno


Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.
20190821190000 +0100 to 20190821200000 +0100

Pobol y Cwm


Daw Mathew yn berchennog ar eitem ddadleuol ar andocirc;l derbyn ewyllys ei hen Anti Nel, ac ni all gael ei wared. Mathew becomes the new owner of a controversial item in his great Anti Nel's will.
20190821200000 +0100 to 20190821205500 +0100

New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd


Ffilmiau byr gydag amryw gymeriadau a straeon, yn dathlu ein gandecirc;m genedlaethol. Short films with a variety of characters and stories, celebrating our national game. This time, with Tommo.
20190821205500 +0100 to 20190821210000 +0100

Newyddion 9


Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.
20190821210000 +0100 to 20190821213000 +0100

New: Mwnciod Cudd Tseina


Iolo Williams sy'n adrodd stori Mwnciod Cudd Tseina - anifeiliaid gwyllt a oedd wedi eu hynysu, ac sydd bellach ar fin diflannu. Iolo Williams tells the story of the hidden monkeys of China.
20190821213000 +0100 to 20190821223500 +0100

Clasuron Cwpan Y Byd


Hanes Cymru yn wynebu'r Crysau Duon mewn gandecirc;m bwysig grwp D yn Sydney yn 2003. We hear how a revamped Wales side faced the All Blacks in Sydney in 2003 and went on to transform Welsh rugby.
20190821223500 +0100 to 20190822001500 +0100

Teleshopping


Home Shopping.
20190822001500 +0100 to 20190822014500 +0100

Heno


Heno, bydd Jess Kavanagh yma i sandocirc;n am ei swydd newydd, a chawn glywed am ymgyrch i ail gartrefu cwn gan yr elusen, West Wales Poundies. Tonight, Jess Kavanagh is here to discuss her new job.
20190821123000 +0100 to 20190821130000 +0100

Iolo ac Indiaid America


Mae Iolo yn y Smokey Mountains yng Ngogledd Carolina gyda llwyth y Cherokee. Iolo Williams is in America's Smokey Mountains, North Carolina, to meet the Cherokee tribe.
20190821130000 +0100 to 20190821140000 +0100